Funkcje administracji publicznej - wykład - Funkcja porządkowo-reglamentacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4830
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje administracji publicznej - wykład - Funkcja porządkowo-reglamentacyjna - strona 1 Funkcje administracji publicznej - wykład - Funkcja porządkowo-reglamentacyjna - strona 2

Fragment notatki:

9. Funkcje administracji publicznej
Administracja jest to zespół działań, czynności, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych
na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy, instytucje na podstawie ustawy, w
określonych prawem ramach.
Sekwencja czynności: zarządzanie, przewidywanie, organizowanie, koordynowanie, rozkazodawstwo,
kontrolowanie
Cykl organizowania: ustalenie celu działania, określenie środków i metod umożliwiających osiągnięcie celu,
zgromadzenie środków, wykonanie działań, kontrola wyników
Funkcje:
• policyjne
• administracji świadczącej
• gospodarcze
Administracja porządkowo reglamentacyjna spełnia funkcje policyjne, które związane są z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Przez długi czas główna funkcja władzy państwowej, która stanowiła nakazy, zakazy policyjne, zezwolenia administracyjne, utrzymywała różne służby np. straż i inne instytucje dbające o porządek państwa. Związane są z tym kwestie ciężarów publicznych ponoszonych przez obywateli. Środki na zapewnienie funkcjonowania życia zbiorowego pochodziły z danin publicznych a także z dochodów majątku gospodarczego, którego właścicielem jest państwo lub gmina np. wody, kopalnie, lasy. Funkcjonowanie społeczeństwa wymaga istnienia majątku publicznego - np. budynki administracji, usługowe przedsiębiorstwa administracji
Funkcja porządkowo-reglamentacyjna zaliczana jest do funkcji, które powinny być wykonywane jak najbliżej miejsca, którego dotyczą. Podstawową kwestią związaną z tą funkcją jest odpowiednia budowa aparatu administracyjnego teranie, który może być zbudowany na 3 sposoby:
• z przewagą administracji zespolonej aparat administracyjny w terenie skupia się wokół przedstawicieli rządu w danej jednostce terytorialno-administracyjnej
• oparcie aparatu administracyjnego na rozproszonych, koordynowanych tylko na szczeblu rządowym jednostkach administracji specjalnej
• przyznawania odpowiednich uprawnień samorządowi terytorialnemu bez powoływania osobnych
przedstawicieli rządu w terenie i sprowadzenie do minimum rządowej administracji specjalnej Administracja świadcząca w miarę rozwoju cywilizacyjnego zwiększa zakres usług publicznych. Chodzi o usługi typu społecznego - opieka społeczna, oświata, ochrona zdrowia, usługi o charakterze technicznym tj. komunikacja zbiorowa, oczyszczalnie, elektryka, usługi z zakresu kultury. Rola administracji w ich świadczeniu jest różne. Może polegać na odpowiedzialności za standard usług (f. policyjna), bezpośrednim organizowaniu usług publicznych, może też obejmować samo świadczenie za pośrednictwem instytucji, które należą do sektora publicznego. Podstawowym problemem administracji świadczącej jest ogromna liczba odbiorców usług. W związku z tą funkcją administracja musi dysponować potencjałem rzeczowym i kadrowym. Administracja świadcząca powinna podlegać kontroli społecznej. Najlepsza sytuacja jest, gdy działa w samorządach. Jest dużym odbiorcą kredytów budżetowych, podatnym na cięcia budżetowe, gdy państwo ma problemy finansowe. W XX wieku państwo zaczyna wkraczać z interwencją w życie gospodarcze podejmując rolę rozwiązań ekonomicznych dla ochrony gospodarki przed załamaniem. Rosnący udział państwa w zarządzaniu gospodarką narodową np. ochrona przedsiębiorstw - państwo może np. przejmować przedsiębiorstwa upadające, przez co wzrasta bezpośredni udział własności państwa. Administracja jako właściciel wykonuje uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do majątku administracyjnego i gospodarczego. Majątek administracyjny nie stwarza wielu problemów, gdyż zarządzają nim instytucje administracyjne, które bezpośrednio go użytkują. Więcej problemów stwarza majątek gospodarczy.


(…)

…, który może być zbudowany na 3 sposoby:
• z przewagą administracji zespolonej aparat administracyjny w terenie skupia się wokół przedstawicieli rządu w danej jednostce terytorialno-administracyjnej
• oparcie aparatu administracyjnego na rozproszonych, koordynowanych tylko na szczeblu rządowym jednostkach administracji specjalnej
• przyznawania odpowiednich uprawnień samorządowi terytorialnemu bez powoływania osobnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz