Fundusze strukturalne - wprowadzenie

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze strukturalne - wprowadzenie  - strona 1

Fragment notatki:


WYKŁAD 1  Fundusze – są instrumentem finansowym potrzebne do osiągania celów polityki strukturalnej Fundusze strukturalne – instrumenty finansowe związane z gromadzeniem środków pieniężnych w  celu zmieniania struktur unii.  Instrument – układ bezpośredniego i pośredniego oddziaływania, którego cechy i struktura są  zdeterminowane celem jakiego osiągnięciu ma służyć Polityka jest upodmiotowiona, dwa podmioty: • Publiczny  • Prywatny Podmiotem polityki strukturalnej jest ogół publiczny Instrument – narzędzie wykorzystywane do określonych celów Instrument – metoda pośredniego i bezpośredniego oddziaływania które determinowane są celem Instrument – wszystkie prawne możliwości oddziaływania podmiotów publicznych na zachowania innych  jednostek po to, żeby skłonić ich do zachowań zgodnych z celami polityki Instrumenty w ekonomi  można podzielić na twarde i miękkie: Twardy – pod sankcją prawa zmusza (nie płacisz podatków – idziesz siedzieć) inaczej instrumenty  zakazowo/nakazowe Miękkie – inaczej stymulująco/zniechęcające (jak ustawie podatek na pewnej wysokości to może to albo  zachęcać albo zniechęcać do pewnych zachowań) Fundusze strukturalne są instrumentami miękkimi. Likwidacja dysproporcji to wykorzystanie istniejącego potencjału • Pieniądze • Likwidacja dysproporcji • Pomoc z bidą, ochrona interesów gospodarczych • Swoboda podróżowania • Większa siła przebicia wobec rozwijających się nowych ugrupowań gospodarczych APEC, NAFTA  ugrupowania gospodarcze o których mowa wyżej Konkurencja jest immanentną cechą gospodarki rynkowej, poziomy konkurencji: • Między państwami – zmalała na skutek przyjęcia doktryny liberalnej • Między ugrupowaniami/blokami gospodarczymi  • Między przedsiębiorstwami – wzmożony Dwie doktryny 1. Liberalna a. Mały udział państwa w gospodarce b. Zawaliła się dwa lata temu podczas kryzysu 2. Keynesizm/neokeynesizm/interwencjonalna/popytowa a. Polega na wzbudzeniu popytu przez infrastrukturę i przemysł zbrojeniowy, są to zamówienia  publiczne Walka z doktryną neoliberalną zaczęła się w USA, w czasie wielkiej restrukturyzacji gospodarki światowej  (połowa lat 70). Zwolennikiem doktryny liberalnej był Regan, a w Europie Margaret Thatcher Taśma produkcyjna, pierwszy raz pojawia się w zakładach Forda. Stąd nazwa Fordyzm, który jest podłożem  socjalizmu. Zachód zmienił Fordyzm na sektor MSP i to zostało nazwane PostFordyzmem. Unia ze swoimi funduszami strukturalnymi działa w postfordyźmie i jest ukierunkowana na sektor MSP. Trzy czynniki wzrostu gospodarczego

(…)

… i jest ukierunkowana na sektor MSP.
Trzy czynniki wzrostu gospodarczego
1. Praca
2. Ziemia
3. Kapitał
4. Wiedza(jako czwarty czynnik wzięła się z Wielkiej Bryanii
Doktryna niemiecka – społeczeństwo oparte na wiedzy
Koncpecje GOV – gospodarka oparta na wiedzy i na to idzie duża część finiszy strukturalnych
Globalizacja – przenikanie i ujednolicenie; ogólnoświatowo integracja systemów gospodarczych, której
towarzyszy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz