Francja i inne państwa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Francja i inne państwa - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

FRANCJA I INNE PAŃSTWA Głowa państwa
We Francji w 1793 roku powołano Komitet Ocalenia Publicznego (9 członków), pełnili funkcję organu pozakonstytucyjnego. Projekt konstytucji jakobińskiej przewidywał istnienie Rady Wykonawczej z 24 członkami wybieranymi na 2 lata. W konsekwencji konstytucja z 1795 roku władzę wykonawczą powierzono Dyrektoriatowi (5 dyrektorów na 5 lat). W II Republice zgodnie z konstytucją 1848 głową państwa był prezydent . Podobnie w III Republice (konstytucja z 1875)
W Republice Batawsk iej na mocy konstytucji z 1798 roku władzę wykonawczą sprawowało 5 dyrektorów, natomiast zgodnie z konstytucją 1801 roku należała do 12-osobowej władzy państwowej
W Republice Helweckiej zarząd powierzono Dyrektoriatowi Wykonawczemu (5 osób), natomiast w 1803 głową państwa był Andaman (funkcje prezydenta)
W I Republice Hiszpańskiej w latach 1873-1875 władza wykonawcza należała do prezydenta. Podobnie w Portugalii (konstytucja z 1891)
Władza wykonawcza
W II i III Republice ministrowie tworzyli Radę Ministrów. Instytucja premiera od 1876 roku (pozakonstytucyjna regulacja) W Szwajcarii na podstawie konstytucji z 1815 roku organem wykonawczym była kancelaria federalna, natomiast konstytucje z 1848 i 1874 Rada Związkowa z kancelarią Związkową. Terytorium
kantony w Szwajcarii - konstytucja z 1874 roku ustaliła kantony tworzące Konfederację Szwajcarską. Posiadały one suwerenność i odrębność państwową. Władzą wykonawczą była Rada Kantonalna (w części francuskiej) lub Rada Rządowa (w części niemieckiej). W gminach mniejszych organem władzy była rada gminna (3-9 członków), władza uchwałodawcza należała do Wielkiej Rady zaś wykonawcza do Rady Gminnej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz