Franchising - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Franchising - omówienie (II sem) - strona 1 Franchising - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Franchising - słowo wywodzi się z kultury romańskiej to umowa typu kooperacyjnego polegająca na szeroko rozumianej współpracy gospodarczej między podmiotami z samodzielnością prawną
[trust - może tu dojść do utraty samodzielności prawnej- inaczej w holdingach...]
to umowa nienazwana funkcjonująca w polskim systemie w oparciu o art. 3531 kc
umowa dwustronnie zobowiązująca
wzajemna
odpłatna
czynność dwustronnie handlowa
to umowa wzajemnego zaufania- naruszenie tego zaufania niweczy w ogóle powiązania między stronami.
Jest to zawsze umowa, w której występują dwa podmioty (konstrukcja jurydyczna)
Definicja: (najszersza definicja franchisingu)
Przez umowę franchisingu stosujący franchising (franchisingodawca, dawca) zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu (biorcy), korzystania, przez czas oznaczony lub nieoznaczony z oznaczenia jego firmy, godła emblematu, symboli, patentów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, know-how, koncepcji technik prowadzenia określonej działalności gospodarczej z zachowaniem przez niego zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia pomieszczeń oraz udzielania mu stosownej pomocy, zaś biorca franchisingu zobowiązuje się do prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej, połączonej z wykorzystaniem udostępnionych mu praw do świadczenia, i tajemnic zawodowych oraz do zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia. Jest to zatem transfer sukcesu gospodarczego. Dawca nie przenosi na biorcę definitywnie swych praw własności przemysłowej i intelektualnej, a tylko umożliwia korzystanie z nich.
- czyli umowa zaliczona do umów o korzystanie z praw
- nie jest to zatem umowa rozporządzająca
- to czynność prawna przysparzająca.
Przepisy mające tu zastosowanie; art. 56 i n. kc, 353 i n. kc, 451 (wylicza zobowiązania i nast.), 383 kc, 471 i n. kc. 1. Franchising wielokrotny i subfranchising.  Franchising wielokrotny: typowe elementy nie różnią się od podstawowych elementów umowy franchisingu zwykłego. Różnice: na poszerzenie tych elementów składa się przede wszystkim oświadczenie dawcy fr. upoważniające biorcę fr. do utworzenia dalszych jednostek fr. o liczbie określonej w tym oświadczeniu (przepisie umowy).
DB-B-B-B
 subfranchising : typowe elementy nie różnią się od zwykłej umowy franchisingu. Dodatkowo umowa zawiera postanowienia - biorca może w przyszłości zawrzeć z innym podmiotem (osobą) umowę (y) subfranchisingu. Biorca występuje wówczas w roli organizatora sieci działa samodzielnie we własnym imieniu jest samodzielnym podmiotem prawa.
DB=DB
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz