Formy testamentu w prawie poklasycznym i testamenty prywatne - opis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy testamentu w prawie poklasycznym i testamenty prywatne - opis - strona 1 Formy testamentu w prawie poklasycznym i testamenty prywatne - opis - strona 2

Fragment notatki:

Formy testamentu prawa pretorskiego__________________________________________
Testamentum i u r e p r a e t o r i o f a c t u m
Jednostronne oświadczenie ostatniej woli w dokumencie okazanym siedmiu świadkom i przez nich opieczętowanym. (testamentus septem signis signatum)
Zerwanie z formalnością mancipatio, pisemność
Pretor w edykcie przyrzekał każdemu udzielić bonorum secundum tabulas, gdy przedłoży mu dokument opieczętowany przez siedmiu świadków, w którym okaziciel testamentu jest uznawany dziedzicem.
Czasem była to jednak bonorum possessio sine re - np. gdy istniał dziedzic prawa cywilnego powołany do dziedziczenia ustawowego, który miał wówczas pierwszeństwo
Od Antonina Piusa przyznano jednak bonorum possessorowi zarzut exceptio doli  była to więc faktycznie bonorum possessio cum re.
Formy testamentu w prawie poklasycznym i Justyniańskim________________________
Testament prywatne i publiczne
TESTAMENTY PRYWATNE
(zwykłe, nadzwyczajne  uprzywilejowane, kwalifikowane)
Testament prywatne sporządzano ustnie lub pisemnie wobec siedmiu świadków.
Co do świadków wymagano by byli oni t e s t e s:
i d o n e i - posiadający ku temu kwalifikacje - obywatel rzymski lub Latyn, dojrzały, posiadający testamenti factio; nie mógł być świadkiem głuchy, niemy, krewny testatora; pisarz mógł być świadkiem
r o g a t i - wyraźnie powołani do testamentu
v o l u n t a r i - występujący dobrowolnie
akt sporządzenia tekstu - musiał być bez przerwy ( u n o c o n t e x t u )
przy sporządzaniu na piśmie - musiał być przedstawiony świadkom przez testatora, podpisany i opieczętowany. Świadkowie niekoniecznie musieli znać treść testamentu.
rodzaje testamentów prywatnych zwyczajnych:
testamentum t r i p e r t i t u m
forma łączyła w sobie zasady prawa cywilnego, pretorskiego i rozporządzeń cesarskich
wprowadził Teodozjusz II - 439 r. n.e.
Testator pokazywał siedmiu świadkom napisane rozporządzenie ostatniej woli, po czym podpisywał je sam a potem świadkowie. Jeśli nie umiał pisać podpisywał ósmy świadek.
testament h o l o g r a f i c z n y (per holographam scripturam) - własnoręczny pisemny
wprowadził Walentynian III w 446 r. n.e.
Testator sam własnoręcznie spisywał treść dokumentu co w nim sam zaznaczał. Sam podpisywał dokument, nie trzeba było świadków.
testamenty u s t n e (per nuncupationem, sine scriptura) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz