Formy rynku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy rynku-opracowanie - strona 1 Formy rynku-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

FORMY RYNKU nabywcy wielu małych kilku średnich jeden duży dostawcy wielu małych polipol
digopson
monopson kilku średnich oligopol
oligopol bilateralny
monopson ograniczony jeden duży monopol
monopol ograniczony
monopson bilateralny
Współczynnik koncentracji a formy rynku forma rynku współczynnik koncentracji (W k ) polipol
W k › 40%
(‹ niż 10% na jedno największe przedsiębiorstwo + wiele drobnych)
szeroki oligopol
40% ‹ W k ‹ 60%
wąski oligopol
W k › 60%
(› 15% na jedno największe przedsiębiorstwo)
Popyt jako element rynku Popyt to część potrzeb, na które zostały przeznaczone środki pieniężne w celu zaspokojenia tych potrzeb.
popyt pierwotny - zakup pierwszy raz,
popyt wtórny - ponowione zakupy danego dobra,
popyt kumulacyjny - zakup kolejnego egzemplarza i korzystanie z poprzedniego,
popyt indywidualny,
popyt produkcyjny,
popyt inwestycyjny.
Dochód jako element kształtujący popyt dochód netto (dochód do dyspozycji po opodatkowaniu),
dochód nominalny,
dochody realne (uwzględniają koszty utrzymania).
Fundusz swobodny decyzji - część dochodu pozostająca w dyspozycji klienta po opodatkowaniu, opłaceniu wszystkich opłat, które są niezbędne.
dochody realne = dochody nominalne / wskaźnik kosztów utrzymania (lub indeks cen towarów i usług)
O g r a n i c z e n i a p o s t r o n i e p o p y t u O g r a n i c z e n i a p o s t r o n i e p o d a ż y Podaż jako element rynku
Głównym źródłem podaży są zdolności wytwórcze (produkcyjne) dostawców oraz skala importu.
Decyzje podmiotów oferujących produkty i usługi są kształtowane pośrednio przez decyzje państwa.
2
brak przewagi negocjacyjnej dostawców
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz