Formalizacja - ćwiczenie 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formalizacja - ćwiczenie 2 - strona 1 Formalizacja - ćwiczenie 2 - strona 2 Formalizacja - ćwiczenie 2 - strona 3

Fragment notatki:


Pytania na ćwiczenia nr 2 z przedmiotu Zachowania organizacyjne TEMAT: Formalizacja  Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mają wpływ na poziom optymalnej formalizacji przedsiębiorstwa?  rodzaj działalności( ujednolicenie postępowania pracowników organizacji w dużej skali i/lub w warunkach rozproszenia terytorialnego)
 waga i znaczenie celów organizacji (konkretne cele wymagają narzucenia określonych wymagań np. co do terminu wykonania a więc i sposobu i szybkości pracy)
 technologie (ograniczenia dowolności zachowania się członków organizacji np. technologia atomowa, prace badawcze)
 kwalifikacje i umiejętności ludzi (w przypadku niskich kwalifikacji konieczność większej formalizacji)
 sytuacja ekonomiczna  otoczenie (a w zasadzie jego zmienność- mało zmienne otoczenie to większa formalizacja)
 W jakich organizacjach w szczególności istnieje potrzeba zastosowania formalizacji, a w jakich może się ona okazać zbędna?  Formalizacja pracy rutynowej, na którą składa się wiele powtarzalnych czynności, jest możliwa i celowa, natomiast w sytuacji ciągle zmieniających się oraz nieokreślonych zadań, wymagających od realizatora kreatywnego podejścia, zbyt daleko posunięta formalizacja będzie antysprawnościow.  Wysoki poziom formalizacji :-mało zmienne otoczenie, powtarzalność, rutynowe procesy pracy, wymaga to małej inwencji kierownika-konieczność ujednolicenia postępowania uczestników org. w dużej skali i w warunkach rozproszenia terytorialnego, np. wojsko, administracja państwowa, kolej.-wymagania technologii- ograniczona dowolność zachowania się członków org. (technologia atomowa, prace badawcze, np. nad szczepionkami)-niskie kwalifikacje pracowników (uczestników org.)
 niski poziom formalizacji :-złożone, zmienne otoczenie, które wymaga elastycznego i indywidualnego reagowania i postępowania.-nie rutynowe technologie zmieniające się stosownie do zmiany zadań-wysokie kwalifikacje i aktywna postawa pracowników
 Po co potrzebna jest formalizacja w organizacji?  umożliwia ustalenie wpływu poszczególnych pracowników na wyniki osiągane przez organizację,
 wprowadza ład do stosunków wewnątrz organizacji, umożliwia więc sprawniejszą koordynację i normalizację pracy
 pozwala na bardziej prawidłową standaryzację zachowań, rośnie zatem pewność, poczucie bezpieczeństwa pracowników, szczególnie w kwestiach dla nich istotnych, np. pewność zatrudnienia reguluje płacowe, sytuacja socjalna, zakresy czynności i obowiązków itd.
 zmniejsza napięcia w stosunkach między pracownikami
 skraca okres przygotowania do działania (do decyzji), umożliwia więc wzrost szybkości i sprawności decydowania


(…)

… czynności i obowiązków itd.
 zmniejsza napięcia w stosunkach między pracownikami
 skraca okres przygotowania do działania (do decyzji), umożliwia więc wzrost szybkości i sprawności decydowania
 wpływa na bardziej prawidłowy rozdział zadań, sprawiedliwsze zarządzanie kadrami, umożliwia też normalizację i wartościowanie pracy.  Jaka jest zależność pomiędzy ukierunkowaniem na innowacyjność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz