Forma zapłaty-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Forma zapłaty-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Forma zapłaty podstawowa (pieniężna)
pomocnicza (znakami skarbowymi akcyzy)
szczególna (za pomocą papierów wartościowych)
Ad. 1.
Domniemanie zapłaty gotówkowej . Następuje ona:
w kasie organu podatkowego
na rachunek bankowy organu
w placówce pocztowej
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
Ewentualnie poprzez pobranie przez płatnika lub inkasenta. Nigdy nie jest przewidziana obowiązkowa zapłata gotówkowa. Terminem wpłaty jest dzień jej dokonania w odpowiednim punkcie lub też dzień pobrania. Zapłata bezgotówkowa polecenie przelewu
kartą płatniczą
Prowadzący działalność gospodarczą, księgi rachunkowe lub księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek rozliczania się bezgotówkowego. Ograniczenia przedmiotowe tego obowiązku : gdy podatek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy zapłata dokonywana jest znakami akcyzy Ograniczenia podmiotowe : mikroprzedsiębiorcy, stosowanie innych sposobów księgowania, brak prowadzenia działalności gospodarczej
Termin dokonania wpłaty to dzień obciążenia rachunku podatnika. Wyjątek: art. 60§1a.
Art. 60§4 - inicjatywa dokonania zapłaty za pomocą dokumentu elektronicznego.
Płatność kartą płatniczą jest dopuszczalna tylko, jeżeli podatek stanowi dochód j.s.t., możliwość ta musi zostać przewidziana uchwałą organu stanowiącego. Ad. 2.
Możliwość ta dotyczy tylko podatku akcyzowego, przy tym nie wszystkie towary oznaczane są znakami skarbowymi. W wyniku zapłaty podmiot otrzymuje banderolę. Ad.3.
Minister Finansów może dopuścić w rozporządzeniu płatność papierami wartościowymi. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz