Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany - strona 1 Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany - strona 2 Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany - strona 3

Fragment notatki:

Florystyczne strefy antropopresji w miastach   strefa A  strefa o zwartej wysokiej zabudowie (oddziaływania człowieka najsilniejsze i trwają najdłużej),  powierzchnia całkowicie niedostępna dla roślin zajmuje ponad 30%, dominuje roślinność ruderalna i  kultywowana   strefa B  luźniejszej zabudowy i zwykle krócej trwającej antropopresji, powierzchnia całkowicie niedostępna dla  roślin stanowi 5-30%, dominuje roślinność ruderalna w kompleksie z segetalną    strefa C  strefa peryferycznie wewnętrzna, siedliska w tej strefie są tylko w częściowo przekształcone przez  człowieka, powierzchnia całkowicie niedostępna dla roślin- zwykle poniżej 5%, dominuje roślinność  półnaturalna: łąki, lesne zbiorowiska zastępcze są stosunkowo nieliczne ruderalne i segetalne  strefa D  zajmuje niewielki obszar w granicach miasta, bezpośrednie oddziaływanie człowieka jest tu  organiczone, dominuja zbiorowiska zbliżone do naturalnych, niewielki udział zbiorowisk półnaturalnych i  synantropijnych.     Główne tendencje aktualnych przemian w składzie flory obszarów miejskich   1.  ustępowanie gatunków rodzimego pochodzenia, przede wszystkim stenotypowych, a także licznej  grupy gatunków obcego pochodzenia zawleczonych przed końcem Xvw (archeofitów)  2.  rozprzestrzenianie się grupy eurytopowych gatunków rodzimych (apofitów), a przede wszystkim roślin  obcego pochodzenia, z nowej fali migracyjnej, szczególnie z okresu XIX i XX wieku (kenofitów)  3.  wzrost udziału gatunkow termofilnych  4.  zwiększenie udziału gatunków o strategii ekologicznej nastawioanej na większą konkurencję  ograniczenie różnorodności świata roślin w miastach zachodzi poprzez:   zanikanie różnych taksonów (gatunków, rodzajów, rodzin, rzędów), recesja gatunków ściśle związanych z  naturalnymi siedliskami wodnymi, torfowiskami, bagiennymi, podmokłymi, łąkami, lasami lęgowymi i borami,  a nawet z biotopami antropogenicznymi (w szczególności z polami uprawnymi), ustępowanie roślin wieloletnich  na rzecz gatunków jednorocznych (terofitów), ograniczenie areału gatunków względnie odpornych na  urbanizację, powodując eliminację ekotypów    zbiorowiska synantropijne   zbiorowisko ruderalne - zajmują biotopy w otoczeniu siedzib ludzkich, mogą być:   → powierzchnie sztuczne (szczeliny murów, szpary w bruku ulicznym, gruzowiska, szutrowe drogi, torfowiska)  → podłoża naturalnego pochodzenia ale zmienione pod względem strukturalnym i chemicznym (ugory,  przydroża, przyplocia, dziedzince, przychacia)    typy zbiorowisk ruderalnych   → zbiorowiska pionierskie- zbudowane z terofitów, występuja na torfowiskach tramwajowych, hałdy w 

(…)

…- zanieczyszczenie wilgotności powietrza
→ paprotniki i niektóre roślin nasienne- zmniejszenie wilgotności w podłożu
rośliny nasienne- wskaźnik warunków termicznych (zarówno całych zespołów jak i pojedynczyc gatunków –
diplotaxis muralis)
lichenoindykacja- wykorzystywanie porostów do oznaczania w miastach stref wilgotności w podłożu: strefa
pustyni porostowej, strefa osłabionej indykacji (porosty skrupiaste i listkowate), strefa normalnej wegetacjo (bra
zmian we florze porostów)
gatunki
K (kenofity) - bylica pospolita, lnica pospolita, malwa zygmarek, żarnowiec miotlasty, dwurząd murowy,
AR (archeofit)- bodziszek kosmaty, cykoria podróżnik, farbownik, gorczyca polna, jasnota biała, kosmosa
murawowa, kurzyślad polny, mak piaskowy, nostrzyk biały i żółty, tasznik pospolity, rumian polny, rdest ptasi,
żmijowiec
AP…
… w ocenie antropopresji
→ porosty- wskaźniki zanieczyszczenia powietrza (gł SO2)
→ maszaki- zanieczyszczenie wilgotności powietrza
→ paprotniki i niektóre roślin nasienne- zmniejszenie wilgotności w podłożu
→ rośliny nasienne- wskaźnik warunków termicznych (zarówno całych zespołów jak i pojedynczyc gatunków –
diplotaxis muralis)
lichenoindykacja- wykorzystywanie porostów do oznaczania w miastach stref wilgotności w podłożu: strefa
pustyni porostowej, strefa osłabionej indykacji (porosty skrupiaste i listkowate), strefa normalnej wegetacjo (bra
zmian we florze porostów)
gatunki
K (kenofity) - bylica pospolita, lnica pospolita, malwa zygmarek, żarnowiec miotlasty, dwurząd murowy,
AR (archeofit)- bodziszek kosmaty, cykoria podróżnik, farbownik, gorczyca polna, jasnota biała, kosmosa
murawowa, kurzyślad polny, mak piaskowy, nostrzyk biały i żółty, tasznik pospolity, rumian polny, rdest ptasi,
żmijowiec
AP (apofit)- bluszczyk kurdybanek, mydlica, krwawnik, niecierpek brobnokwiatowy, mniszek lekarski
zróżnicowanie przestrzenne przmieszczenia roślin naczyniowych zalezności od stopnia urbanizacji
→ skrajnie urbanofile- gat wyst w strefach wew miejskiej lub zew miejskiej, a nieobecne w strefie rolniczoleśnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz