Fizyka - oddziaływanie elektryczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - oddziaływanie elektryczne - strona 1 Fizyka - oddziaływanie elektryczne - strona 2 Fizyka - oddziaływanie elektryczne - strona 3

Fragment notatki:

Ad 1.) Oddziaływanie elektryczne. 1. Siła Couloba.  F k q q r r = 1 2 2  (1) ;k = 8,9874 * 109 [Nm2/C2] (1) to definicja jednostki ładunku Columb, jest to ładunek, który na równy sobie umieszczony w odległości 1 [m] działa siłą k [N]. k = 1 4 0 π ε ; ε0 = 8,857 * 10 -12 [C2/Nm2] - przenikalność elektryczna próżni  F 1 4 0 = π ε q q r r 1 2 2  (1a) 2. Pole elektryczne   E  . Obszar, w którym na ładunek elektryczny działa siła (Coulomb'owska) nazywamy polem elektrycznym, siła ta wynika z obecności w  przestrzeni różnych ładunków elektrycznych. Pole elektryczne jest równe sile działającej na ładunek jednostkowy (E = F; q = 1)   E F q = Dla ładunku punktowego rozkład pola elektrycznego jest radialny i pole elektryczne wytworzone przez Q  E Q u r = 4 0 π ε  (2) ;   ur  = 1,  u r   ||   r 3. Strumień pola elektrycznego. Pojęcie strumienia  Φ dla dowolnego pola wektorowego V ∫ Σ = Φ S d V V     ;  dS    ⊥ Σ (3) ∫ Σ = Φ S d E E     (3a) (rys1) Φ  E   = -dS1E + dS2E + dS3E Φ  E   = 0 4. Prawo Gaussa. Prawo Gaussa stosuje się do dowolnej powierzchni (powierzchni Gaussa) i daje ono związek między  ΦE przechodzącym przez tą  powierzchnię i całkowitym ładunkiem zamkniętym w jej wnętrzu. ε0 Φ  E   = qcałkowity (4) Wykorzystując (3a) otrzymujemy ε0  ∫ Σ S d E    = qcałkowity (4a) (4a) pozwala obliczyć natężenie pola elektrycznego wytwarzane przez ładunek qcałkowity  w dowolnym punkcie przestrzeni, w której  działają siły pola elektrycznego. Np. Kulisto-symetryczny rozkład ładunku o promieniu R. ρ - gęstość objętościowa ładunku 1.  r   R ε0  ∫ Σ S d E     =  4 3 3 ρ π ⋅  R   = Q Powierzchnię Gaussa wybieramy dowolnie, jednak, ze względu na prostotę obliczeń, wygodniej jest wybrać powierzchnię Gaussa  spójną z rozważanym rozkładem ładunku elekrycznego. Tak więc dla kulisto-symetrycznego rozkładu powierzchnia Gaussa będzie  sferą, gdyż dla niej będą spełnione następujące warunki: a)   E   jest stałe dla sfery o promieniu "r", b)   E   jest zawsze prostopadłe do elementu powierzchni, c)   E   zawsze równoległe do elementu  dS  . ε0 E  ∫ Σ dS   = Q ε0 E 4 π R2 = Q E q R = 1 4 0 2 π ε  E q R u r = 1 4 0

(…)

… jest polem bezwirowym. Równania (2)(3)(4)(5) są to
tzw. równania elektrostatyki. Równanie (5) jest innym zapisem prawa Kirchoffa, które mówi, że suma wszystkich spadków napięć w
obwodzie zamkniętym (oczko) jest równa zero.


ρ
ρ
 ρ
2
divE = ε ⇒ ∇  − ∇ ϕ = ε ⇒ ∇ ϕ = − ε
0
0
0
ρ
∆ϕ =−
- równanie Poissona
ε0
(
)
Równanie Poissona służy do wyliczenia potencjałów, gdy znana jest gęstość ładunku lub rozkład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz