fizyka 1 - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
fizyka 1 - test - strona 1 fizyka 1 - test - strona 2 fizyka 1 - test - strona 3

Fragment notatki:

A.
B.
C.
D.
1. W czasie rzutu ukośnego ciało porusza się po torze krzywoliniowym w którym przyspieszenie wypadkowe ciała jest
zawsze prostopadłe do ziemi.
(bo taki jest kierunek wypadkowej siły czyli w tym przypadku siły grawitacji)
zawsze styczne do toru ruchu.
zawsze prostopadłe do toru.
w fazie wznoszącej toru jest skierowane ku górze, a w fazie opadającej ku dołowi.
2. Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało nie działa żadna siła, to ciało to na pewno
A. pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. (zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona)
B. porusza się ruchem jednostajnym z prędkością różną od zera.
C. pozostaje w spoczynku.
D. porusza się ruchem niejednostajnym.
Widząc samochód ciężarowy poruszający się ruchem jednostajnym po poziomej, prostoliniowej szosie, mamy pewność,
że
siła napędowa silnika, równoważy wszystkie siły oporu działające na samochód. (patrz pytanie poprzednie, chodzi tu o siłę
wypadkową wszystkich działających sił)
kierowca wyłączył silnik i ruch odbywa się bez przyspieszenia.
siła napędowa silnika, działająca na samochód w kierunku ruchu, jest równa zeru.
samochód porusza się bez ładunku i siła tarcia proporcjonalna do masy samochodu nie jest w stanie zmienić prędkości
pojazdu.
3.
A.
B.
C.
D.
v
Na podstawie wykresu prędkości w funkcji czasu w ruchu jednowymiarowym możemy
stwierdzić, że
A. na ciało działa stała niezrównoważona siła, której kierunek jest przeciwny do kierunku prędkości.
(Linowy spadek prędkości wskazuje na ruch ze stałym ujemnym przyspieszeniem , a za tym siła
wypadkowa czyli niezrównoważona też powinna mieć stałą, ujemną wartość czyli przeciwną do
wektora prędkości)
B. na ciało działają siły, które się równoważą.
C. na ciało działa stała niezrównoważona siła, której kierunek jest zgodny z kierunkiem prędkości.
D. na ciało nie działa żadna siła
4.
Piłka o masie 2 kg uderza o doskonale gładką ścianę, ustawioną wzdłuż osi OY, z prędkością v1
5.
(10i
5 j)m / s i
odbija się od niej doskonale sprężyście w czasie 0.2 s. Średnia siła F z jaką ściana działa na piłkę wynosi
( Pionowa ściana zmienia jedynie poziomą składową prędkości czyli po zderzeniu prędkość wyniesie
200i [N] .
A. F
v1
t
( 10i
zmianę
p
F
t
B. F
C. F
D. F
5 j) m / s
pędu
40kg m / s
0, 2s
p
co z kolei oznacza zmianę prędkości
m
v
( 40i ) kg m / s
stąd
v
siła
v1 v1
jako
( 20i ) m / s
zmiana
dla 2 kilogramowej kulki oznacza to
pędu
w
czasie
wyniesie
200i [N]
100i [N] .
200i
100i
50 j [N] .
50 j[N] .
Na kulkę opadającą w cieczy działają stałe siły: ciężkości P i wyporu FW oraz siła oporu R
proporcjonalna do prędkości i mająca do niej przeciwny kierunek. Przy założeniu, że PFW, kulka
włożona do cieczy i puszczona zacznie poruszać się
A. ruchem przyspieszonym z malejącym przyspieszeniem. (siła PFW oznacza wypadkową siłę skierowaną do
dołu czyli niezerowe przyspieszenie. Trzeba jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem prędkości pojawia się
rosnąca siła oporu skierowana przeciwnie do siły ciężkości. Wypadkowa siła

(…)

… kule zlepiły się i dalej poruszały razem się z prędkością 8 m/s.
10. Praca siły dośrodkowej jest w ruchu po okręgu
A. zawsze równa zero, bo siła dośrodkowa jest prostopadła do przemieszczenia. (Praca to iloczyn skalarny wektora siły i
przemieszczenia. W tym przypadku te wektory są prostopadłe, a zatem praca wynosi zero)
B. prawie zawsze równa zero, bo siła dośrodkowa może być prostopadła…
… niż odpowiadającej mu kuli. Staczając się będzie
gromadził więcej energii jako energię kinetyczną ruchu obrotowego dlatego ruch postępowy będzie wolniejszy.
Zauważcie dodatkowo, że warunek równości promieni nie jest istotny)
B. Przy końcu równi kula i walec będą miały jednakowe prędkości.
C. Przy końcu równi walec będzie miał większą prędkość niż kula.
D. Nie można oszacować prędkości kuli i walca.
13. Łyżwiarka…
… pomiędzy cząsteczkami gazu.
19.W naczyniu o objętości V znajduje się n cząsteczek gazu doskonałego. Zależność ciśnienia od średniej
energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek przedstawia krzywa
A. 2.
(pV=nRT dla V=const p jest proporcjonalne do T a jak pamiętamy temperatura jest miarą
średniej energii kinetycznej)
B. 1.
C. 4
D. 3
20. Na rysunku przedstawiono pewien proces we współrzędnych p i T…
… do wychylenia kierunku. (definicja uchu
harmonicznego)
B. siła proporcjonalna do przemieszczenia i skierowana zgodnie z kierunkiem przemieszczenia.
C. o stałej wartości.
D. o wartości proporcjonalnej do czasu.
17. Ciało o masie m zawieszone na sprężynie o współczynniku sprężystości k wykonuje drgania harmoniczne nietłumione.
Zwiększenie masy ciała
A. spowoduje zwiększenie okresu drgań. ( =(k/m)1/2=2 /T…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz