Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Rodzaje bodźców

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Rodzaje bodźców - strona 1 Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Rodzaje bodźców - strona 2 Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Rodzaje bodźców - strona 3

Fragment notatki:

Właściwości bodźców i pobudliwość tkanek.
Rodzaje bodźców.
Zmiany pobudliwości po zadziałaniu bodźca.
Miary pobudliwości.
Prawo Du Bois-Reymonda.
Czynniki wpływające na pobudliwość.
Porównanie pobudliwości tkanki nerwowej i mięśniowej.
Zjawiska bioelektryczne w mięśniach i nerwach.
Odbieranie informacji, ich przekazywanie, ocena, przetwarzanie oraz gromadzenie (pamięć) oraz wysyłanie impulsów w postaci określonych sygnałów elektrycznych do narządów wykonawczych zapewnia układ nerwowy, kontrolujący prawie wszystkie czynności organizmu.
Somatyczny układ nerwowy kontroluje czynności mięśni poprzecznie prążkowanych, zaś autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy kontroluje czynności mięśni gładkich i mięśnia sercowego, funkcje narządów wewnętrznych, gruczołów wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego oraz procesy metaboliczne w organizmie. Obydwa wymienione typy układów nerwowych w zależności od rozmieszczenia w organizmie występują w formie:
Ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy, mózgowie)
Obwodowego układu nerwowego (nerwy obwodowe- czaszkowe i rdzeniowe; zwoje i sploty autonomiczne)
W rzeczywistości układ nerwowy w organizmie tworzy funkcjonalną całość.
Tkanka nerwowa jest pochodzenia ektodermalnego. Liczba komórek nerwowych zwanych neuronami wynosi u czlowieka14-15 miliardów. Wypustki komórek nerwowych, które łączą czuciowo poszczególne tkanki organizmu z układem nerwowym tworzą układ receptorów czyli struktur przetwarzających niezrozumiale bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne na impulsy nerwowe. Wyróżniamy tu:
eksteroreceptory - odbierają bodźce ze środowiska zewnętrznego;
interoreceptory - odbierają bodźce z wewnętrznego środowiska organizmu; dzielą się na:
wisceroreceptory - w narządach wewnętrznych;
propiroreceptory - w narządach ruchu (mięśniach, ścięgnach i stawach)
Neuron jest podstawową jednostką strukturalną, czynnościową i troficzną układu nerwowego. Jest to komórka wyspecjalizowana morfologicznie i fizjologicznie do przekazywania i integracji otrzymywanych informacji. Składa się on z ciała komórki (perikarion) oraz dwóch rodzajów wypustek:
dendrytów - liczne wypustki cytoplazmatyczne, przekazują bodźce do komórki nerwowej;
neuryt (akson) - pojedyncza wypustka osiowa, przewodzi bodźce z komórki na obwód.
W cytoplaźmie komórki nerwowej oprócz typowych organelli występują ziarnistości zawierajęce RNA zwane

(…)

… lub poprzecznie prążkowany, nabłonek gruczołowy) odbywa się w miejscu zwanym synapsą.
Ze względu na sposób przekazywania impulsu nerwowego synapsy dzielimy na chemiczne i elektryczne.
W synapsie chemicznej pomiędzy rozszerzonym zakończeniem neurytu a dendrytem drugiej komórki występuje wąska przerwa zwana szczeliną synaptyczną. Błona neurytu (aksonu) nosi nazwę błony presynaptycznej, a dendrytu - błony postsynaptycznej. W cytoplaźmie zakończenia neurytu przy błonie presynaptycznej występują pęcherzyki zwierające neurohormon (zwykle acetylocholinę). Działanie synapsy chemicznej polega na tym, ze impuls nerwowy przewodzony przez neuryt i docierający do synapsy powoduje uwalnianie z pęcherzyków synaptycznych neurohormonu do szczeliny synaptycznej, który pobudza błonę postsynaptyczną, wywołując zmianę…
… błony. Pompa aktywizuje się przy nadmiernym stężeniu jonów sodowych wewnątrz komórki, a jej aktywność jest uwarunkowana działaniem swoistego nośnika (adenozynotrifosfatazy) transportującego jony. Enzym ten w obecności jonów magnezowych rozkłada ATP, z czego czerpie energię do transportu aktywnego jonów. Brak działania pompy wywołany jest:
brakiem stałego dopływu tlenu i substancji energetycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz