Fizjologia-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia-pytania na egzamin - strona 1 Fizjologia-pytania na egzamin - strona 2 Fizjologia-pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

ZALICZENIE I EGZAMIN   Fizjologia - nauka badająca czynności życiowe, jak np.: Oddychania, krążenie, odżywianie, poruszanie się, wydalanie, rozmnażanie   Fizjologia komórki (cytofizjologia) Fizjologia porównawcza Fizjologia patologiczna Fizjologia układu nerwowego Fizjologia wysiłku fizycznego Fizjologia mowy   Fizjologia a nauki pokrewne, - anatomia - nauka zajmująca się opisem budowy ciała ludzkiego - biochemia - nauka o reakcjach chemicznych w komórce - biofizyka - badanie procesów fizycznych w komórce - genetyka - nauka o dziedziczności i zmienności organizmów   Dział anatomii - anatomia opisowa - badanie ciała według układu narządów mających podobną budowę (układ kostny, mięśniowy) - anatomia porównawcza - porównywanie budowy ciała i narządów różnych gatunków zwierząt - analiza czynnościowa - wiąże właściwości budowy poszczególnych części ciała z ich czynnościami - analiza mikroskopowa - drobnocząsteczkowa budowa narządów   MORFOLOGIA - nauka o kształtach oraz strukturze zewnętrznej i wewnętrznej organizmów   Metabolizm - istota procesów fizjologicznych, przemiana materii, całokształt reakcji biochemicznych zachodzących w komórkach organizmu. Cecha wspólna istot żywych i podstawowy warunek życia. Obejmuje dwa procesy: anabolizm i katabolizm.   Anabolizm - gromadzenie energii w organizmie, asymilacja, przyswajanie Katabolizm - zmniejszenie zapasu energii   Oba procesy zachodzą jednocześnie: Równowaga energetyczna Anabolizm = Katabolizm   Okres wzrostu Anabolizm Katabolizm   Gdzie zachodzi metabolizm:   - w naszym środowisku wewnętrznym, czyli wewnątrz organizmu - środowisko zewnętrzne (nasze otoczenie) - nie bierze udziału w metabolizmie ale wywiera nań wpływ. Środowisko zewnętrzne to również treść pokarmowa w naszym przewodzie pokarmowym i powietrze w drogach oddechowych   HOMEOSTAZA - zdolność organizmu do zachowania stałego środowiska wewnętrznego mimo zmian w środowisku zewnętrznym Działające na organizm czynniki środowiska zewnętrznego - fizyczne np. zmiany temperatur - chemiczne   Czego wymaga metabolizm: - odżywianie - pobieranie ze środowiska zewnętrznego materiałów energetycznych i budulcowych - oddychanie - doprowadzanie ze środowiska zewnętrznego tlenu który jest niezbędny do procesów utleniania wewnątrz komórkowego, usuwanie nadmiaru CO2 ze środowiska wewnętrznego

(…)

…%) - organiczne (chrząstka kostna osseina, która nadaje kościom sprężystość) nieorganiczna (związki wapnia i fosforu w postaci kryształów hydroksyapatytu. Stanowi 70% kości. Nadaje twardość i wytrzymałość)
 
Mineralizacja kości - przesycenie włókien kolagenowych solami mineralnymi
 
Istota zbita - twarda warstwa zewnętrzne kości. Odporna mechanicznie i mało aktywna metabolicznie. Tworzy kości długie, powierzchnie kości płaskich
 
Istota gąbczasta - tworzy sieć beleczek kostnych. Aktywna metabolicznie - wbudowywanie lub uwalnianie dużych ilości wapnia. Nasady kości długich, wnętrze kości płaskich.
 
Okostna - cienka błona tkanki łącznej włóknistej, pokrywa powierzchnię kości (oprócz powierzchni stawowych i tyku kości), bogato ukrwiona i unaczyniona, dużo osteoblastów, pełni funkcje odżywcze w stosunku do tkanki kostnej i szpiku kostnego, w osteogenezie i regeneracji po złamaniu
 
Szpik kostny - silnie ukrwiona gąbczasta masa wypełniająca wnętrze jam szpikowych kości długich oraz małe jamki szpikowe istoty gąbczastej. Szpik żółty - kości długie, komórki tłuszczowe, szpik czerwony - jamki szpikowe istoty gąbczastej kości płaskich czaszki, obojczyka, mostka, żeber, kręgów, kości miednicy, nasady kości długich. Jest właściwym narządem krwiotwórczym, powstają tu krwinki czerwone, granulocyty, płytki krwi.
 
Grupy kości
- kości długie - szkielet kończyn
- kości płaskie - kości mózgoczaszki, łopatka, mostek, kości biodrowe
- kości krótkie - bryłkowate kości nadgarstka, stępu
- kości różnokształtne - kości trzewioczaszki, kręgi
 
Budowa kości długiej
- trzon - zbudowany z istoty zbitej. Wewnątrz jama…
… w uchu wewnętrznym
 
Elementy narządu słuchu i równowagi
- ucho zewnętrzne - ucho środkowe
- ucho wewnętrzne
 
Ucho zewnętrzne - małżowina uszna - zbudowana z chrząstki sprężystej, kieruje fale głosowe do przewodu słuchowego
- przewód słuchowy zewnętrzny - pokryty skórą zaopatrzony we włosy, liczne gruczoły łojowe i woskowinowej. Brak obfitej tkanki podskórnej powoduje że stany zapalne są bolesne…

760 mm Hg x 0,21 = 160 mm Hg - ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu wdychanym
 
Regulacja oddychania
- ośrodek oddechowy znajduje się w rdzeniu przedłużonym
- ośrodek wdechowy - wysyła impulsy do mięśni oddechowych ok. 14/min
- ośrodek wydechowy - pobudza neurony przekazujące pobudzenie do mięśni wydechowych
 
Układ narządów ruchu
- część bierna - układ kostny, układ stawowo-więzadłowy
- część…
… - dzięki temu pobudzenie może być przenoszone do następnego neuronu na drodze chemicznej
 
Przekaźniki synaptyczne
- acetylocholina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopomina
 
Części układu nerwowego
-ośrodkowy, obwodowy, autonomiczny
 
Mózgowie: (podział autonomiczny)
I mózg, II - móżdżek, III - pień mózgu
Mózg: A - płat czołowy, B - płat ciemieniowy, C - płat skroniowy, D - płat potyliczny…
… ciemieniowy - ośrodki czucia, dotyku i czucia głębokiego, rozpoznawanie przedmiotów dotykiem
 
Móżdżek
- koordynacja ruchów ruchów dowolnych - kontrola napięcia mięśniowego
- utrzymanie równowagi i pionowej postawy ciała
 
Pień mózgu
- składa się z mostu, śródmózgowia i rdzenia przedłużonego
- w rdzeniu przedłużonym znajdują się ośrodki sterujące podstawowymi funkcjami życiowymi, oddechowymi i krążenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz