Firmy euromeble - biznes plan

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firmy euromeble - biznes plan - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka jest projektem przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego „Euromeble” S.A. podzielona jest na 3 moduły.

Pierwszy moduł zawiera takie informacje, jak: charakterystyka obiektu projektowego, metryka firmy, charakterystyka działalności, produkowany asortyment, program produkcji, sprzedaż, struktura sprzedaży w ujęciu wartościowym, charakterystyka geograficzna rynków zbytu, podstawowe grupy odbiorców, charakterystyka procesów produkcyjnych, posiadany potencjał produkcyjny, środki transportu  będące w użytkowaniu przedsiębiorstwa ‘euromeble’, infrastruktura przedsiębiorstwa, podstawowe surowce i materiały niezbędne do produkcji, związki kooperacyjne z innymi przedsiębiorstwami, zatrudnienie przedsiębiorstwa produkcyjno–handlowego ‘euromeble’ s.a.

Drugi moduł opisuje następujące zagadnienia: projekt struktury bazowej przedsiębiorstwa, identyfikacja i charakterystyka procesów realnych, identyfikacja i charakterystyka procesów informacyjno-decyzyjnych obsługujących procesy realne, identyfikcja elementów struktury podmiotowo-obiektowej, powiązanie procesów z otoczeniem, projekt procesów informacyjno-decyzyjnych, identyfikacja i charakterystyka procesów funkcjonalnych, projekt struktury informacyjno – decyzyjnej, schemat przepływu informacji, ogólna charakterystyka, informatycznych baz danych, założenia sik.

Trzeci moduł zawiera natomiast m.in. takie wiadomości, jak: projekt struktury organizacyjnej, schemat struktury organizacyjnej, zadania, obowiązki i kompetencje, sposób uelastycznienia struktury, literatura.

Moduł I
Charakterystyka obiektu projektowego.
1. Metryka firmy.
Przedmiotem projektu jest przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe „Euromeble” S.A. Przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane dnia 20 stycznia 1995 roku na podstawie ustawy z lipca 1991 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Firma zmieniła formę własności poprzez prywatyzację bezpośrednią.
Kapitał własny spółki został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa. Kapitał akcyjny spółki stanowi 15.000.000 PLN. Pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał rezerwowy. Kapitał akcyjny podzielono na akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł każda.
Siedziba spółki znajduje się w Łęcznej.
Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów na warunkach i zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa, filie zakładać inne spółki w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.
2. Charakterystyka działalności.
Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe „Euromeble” S.A zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli biurowych. Ponad połowa produkcji jest eksportowana za pośrednictwem własnego wyspecjalizowanego działu handlu zagranicznego, natomiast sprzedaż krajowa w znacznej mierze oparta jest na sieci sklepów patronackich w całej Polsce. Przedsiębiorstwo posiada również własny salon firmowy w Lublinie.
2.1. Produkowany asortyment
regały
stoły konferencyjne - modułowe
meble komputerowe:
stół pod drukarkę
stół pod komputer
lady recepcyjne
szafy
ścianki działowe modułowe
krzesła biurowe
witryny ogłoszeniowe
kontenery na kółkach
ruchome szafki pomocnicze
2.2. Program produkcji
Lp
Wyszczególnienie
Ilość
Koszt wytworzenia jednostkowy
Łączna wartość produkcji
1
Regały
8500
448
3808000
2
Stoły biurowe
18400
469
8629600
3
Stoły konferencyjne modułowe
30000
168
5040000
4
Stół pod druk

(…)

….
Po zakończeniu procesu kształcenia odbywa się ocena:
uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące przydatności, wypełniają ankiety,
przełożeni uczestników obserwują i oceniają praktyczne skutki kursu, dokonywana jest analiza porównawcza wyników przed i po,
analiza ze względu na efektywność organizacji, analiza kosztów i korzyści .
2.2. Ocena personelu.
Procedura oceny realizowana jest w następujących etapach…
… dyskontowej. NPV jest to korzyść jaką może przynieść przedsiębiorcy realizacja projektu. Korzyść ta jest nadwyżką przychodów nad kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest stopą dyskontową, przy której NPV osiąga wartość zerową. Znalezienie wartości IRR możliwe jest jedynie metodą kolejnych przybliżeń.
budżetowanie:
określenie sposobu budżetowania i okresu budżetowania…
… pracowników z pozytywną motywacją do pracy, przeszkolonych w zakresie promocji, identyfikujących się z firmą i jej celami
Majątek: wyposażenie biurowe, komputer, drukarka
Obszar kadrowy
Proces gospodarowania kadrami
Dział personalny uczestniczy w wytyczaniu wizji firmy, współkształtuje jej politykę, nadzoruje wdrażanie programów kadrowych na wszystkich szczeblach zarządzania, kontroluje wdrażanie, ocenia…
… się warunków rynkowych
nadzór nad terminowym wpływaniem należności do odbiorców
terminowe regulowanie zobowiązań
formułowanie cen:
określenie formuły cenowej w oparciu o koszty
analiza skuteczności tej formuły w warunkach gospodarki rynkowej
ciągła kontrola cen na rynku i dostosowywanie swoich cen do sytuacji rynkowej
Komórka organizacyjna:
Zespół ds. zarządzanie kapitałem obrotowym realizował będzie zadania…
…. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, G. i S-ka, W-wa 1994;
J. i P. Matuszewicz „Rachunkowość od podstaw”, Finans - Servis, W-wa 1996;
Z. Mikołajczyk „Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania”, PWN, W-wa 1997;
Prospekt emisyjny Fabryki Mebli „FORTE”, W-wa 1995;
M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstw wg standardów światowych, PWN, W-wa 1996;
J. Stoner, C Wankel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz