Finanse - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 2 - strona 1 Finanse - wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

Mnożnik bazy monetarnej
• Mnożnik bazy monetarnej to stosunek podaży pieniądza ogółem do pieniądza rezerwowego M2 / M0Od M0 do L
• W miarę rozszerzania agregatu pieniężnego (np. od M0 do M2) spada płynność, ale lepiej przechowywana jest siła nabywczaFunkcje pieniądza
• miernik wartości - wyraża wartość towarów (siła nabywcza)
• środek cyrkulacji - usprawnia przebieg transakcji (moment zapłaty)
• środek płatniczy - znaczenie przy kredytowej regulacji zobowiązań
• środek akumulacji (gromadzenia wartości) -
zabezpieczanie siły nabywczej poprzez oszczędzanie
INTERWENCJE BANKU CENTRALNEGO NA RYNKU PIENIĘŻNYM2
Wpływ banku centralnego na krótkoterminowe stopy procentowe
 OPERACJE OTWARTEGO RYNKU -
wyznaczanie poziomu krótkoterminowych stóp procentowych
 OPERACJE DEPOZYTOWO-KREDYTOWE - wyznaczanie korytarza wahań
 REZERWA OBOWIĄZKOWA - generowanie obrotów na rynku międzybankowym3
Funkcje rezerwy obowiązkowej
 Zabezpieczenie interesów deponentów
 Funkcja fiskalna (seignorage income)
 Wpływ na wysokość mnożnika kreacji pieniądza (zmiana pieniądza rezerwowego)
 Funkcje dodatkowe (bufor absorbujący zmiany „krótkich” stóp proc., czynnik wpływający na płynność systemu)4
Dylematy związane z rezerwą Obowiązkową
System opóźniony czy częściowo opóźniony
 Długość okresu rezerwowego
 Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku utrzymania rezerwy
 Wolna gotówka wliczana do rezerwy
 Oprocentowanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz