finanse wykl

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse wykl - strona 1 finanse wykl - strona 2 finanse wykl - strona 3

Fragment notatki:

pdf. Dokument ma 38 stron i porusza takie zagadnienia jak: istota finansów, mechanizm kreacji pieniądza, depozyt, kredyt bankowy, bank centralny, banki komercyjne, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, metoda łagodnej perswazji, refinansowanie banku, weksle, weksel własny, weksel trasowany, indosant, indosatariusz, monetyzacja, operacje otwartego rynku, bon skarbowy, repo, reverse repo, bon pieniężny rachunki rządowe, bilans banku komercyjnego, samorząd terytorialny, decentralizacja, dekoncentracja, zasada praworządności, zasada pomocnicza, gmina, rynek pieniężny, rynek detaliczny, rynek pieniężny hurtowy, rynek międzybankowy, rynek bonów skarbowych, system amerykański, system holenderski, rynek bonów komercyjnych, mnożnik kreacji pieniądza, teorie popytu na pieniądz, J. Fisher, A. Marshall, A.C. Pigou, John Maynard Keynes, teoria popytu na pieniądz Keynesa, motyw transakcyjny, motyw przezornościowy, motyw spekulacyjny, pułapka płynności, monetarystyczna teoria M. Friedmana, funkcja popytu na pieniądz w ujęciu realnym, źródła dochodów sektora publicznego, elementy techniki podatkowej, stawka podatkowa, efekt podnośnika podatkowego, ulgi podatkowe, techniki opodatkowania obrotu, podatek należny, podatek naliczony, ucieczka przed podatkiem, A. Wagner, W. Gerloff, teorie pożyczki publicznej, konwersja, konsolidacja, repudiacja, moratorium, arozacja, ubezpieczenia, ubezpieczyciel, tablica wymieralności, instrumenty hybrydowe.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz