Finanse Unii Europejskiej. Finanse ubezpieczeń.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse Unii Europejskiej. Finanse ubezpieczeń.  - strona 1 Finanse Unii Europejskiej. Finanse ubezpieczeń.  - strona 2 Finanse Unii Europejskiej. Finanse ubezpieczeń.  - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(…)

… Odniesienia
Źródła finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 16 województw przygotowuje programy
operacyjne, po 6-8 priorytetowych
- Europejski Fundusz Społeczny – skierowany do osób
- Fundusz Spójności – nasze „autostrady”
Priorytety polityki spójności
 Poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast poprzez zwiększenie
dostępności, zapewnienie odpowiedniej jakości, poziomu…
… gospodarczej, poprawa
adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększeni inwestycji w kapitał
ludzki.
Podział funduszy europejskich
 Fundusze unijne – dla państw członkowskich UE
 Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski
Fundusz Społeczny
 Fundusz Spójności
 Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich
 Europejski Fundusz Rybacki
 Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej
 Współpraca transgraniczna wspierana jest z Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa.
 Fundusze europejskie (kraje UE + kraje spoza)
 Mechanizm Finansowy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 Norweski Mechanizm Finansowy/ Norwegia, Islandia, Lichtenstein
 Szwajcarski Mechanizm Finansowy
4
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekty twarde)
 Modernizacje…
…) fundusze strukturalne (są zmienne od perspektyw finansowych)
c) fundusz spójności (tylko dla państw członkowskich)
Perspektywa finansowa 2004 – 2006
 Narodowy Plan Rozwoju był podwaliną dla Podstaw Wsparcia Wspólnoty
 Do dyspozycji były 4 Fundusze Strukturalne UE
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (edukacja, ochrona środowiska
i zdrowia, renowacje sieci kanalizacyjnych)
 Europejski Fundusz…
… (01.07.1990 – 31.12.1993) – usuwanie barier wewnętrznych, umożliwiających
swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz kapitału, zintegrowanie rynku finansowego,
zacieśnienie współpracy między bankiem centralnym a rządami krajów członkowskich w celu
wyeliminowania różnic w prowadzeniu polityki gospodarczej i pieniężnej.
II etap (01.01.1994 – 31.12.1998) – przeprowadzenie najistotniejszych zmian…

 Zasiłek macierzyński ( 20 tyg. Na 1 dziecko, 31 tyg. Na 2 dzieci, 33 tyg.-3, 35 tyg.-4,
37 tyg. -5 i więcej )
 Zasiłek opiekuńczy (na dziecko do 14 lat lub osobę starsza powyżej 75 roku życia)
8
Rynek ubezpieczeń gospodarczych:
 Przepisy prawa (ustawa z 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej)
 Firmy ubezpieczeniowe (spółki akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych)
 Produkty…

skierowane były do biznesu, były zależnikiem aby poznać zasady ubiegania się
o te środki.
SAPARD – utworzony w 2000 roku, skierowany do obszaru związanego z
rolnictwem, aby zdobyć umiejętności ubiegania się o dotacje, subsydia.
 ISPA – utworzony w 2000 roku, odpowiednikiem jest fundusz spójności.
Finansowanie dużych inwestycji transportowo – drogowych, obwodnice,
szybki transport, lotniska, posrty.
3
b…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz