Finanse publiczne - pojęcie, funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - pojęcie, funkcje - strona 1

Fragment notatki:

Finanse publiczne- pojęcie, funkcje.   W myśl art.6 ustawy, finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności: 1.)    pobieranie i gromadzenie dochodów, 2.)    wydatkowanie środków publicznych, 3.)    finansowanie deficytu, 4.)    zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, 5.)    zarządzanie środkami publicznymi, 6.)    zarządzanie długiem publicznym.   Funkcja oznacza tu określone oddziaływanie, osiąganie zamierzonych efektów. Funkcję finansów publicznych wiążą się z istotą ta zaś z potrzebami społecznymi i koniecznością ich zaspokojenia. Potrzeby indywidualne to potrzeby jednostki i mogą być zaspokajane bądź przez samą jednostkę, bądź też przez rozmaite twory organizacyjne. Potrzeby zbiorowe mogą być zaspokajane przez rozmaite formy organizacji społeczeństwa, w szczególności państwo oraz samorząd terytorialny. Do takich potrzeb należy bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ochrona przed klęskami żywiołowymi, ochrona przed epidemiami itp. Funkcjonowanie takich mechanizmów wymaga przeznaczenia na te cele określonej części produktu krajowego brutto. Wartość tej części PKB, którą trzeba przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb kolektywnych, wyraża się w pieniądzu i przybiera z jednej strony postać danin publicznych, a z drugiej- wydatków państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na cele związane z zaspokojeniem wspomnianych potrzeb. Finanse publiczne są mechanizmem umożliwiającym zaspokajanie zbiorowych potrzeb społecznych. Funkcja przenoszenia wartości- ze sfery produkcyjnej do nieprodukcyjnej nosi miano redystrybucyjnej . Funkcja kontrolna- wyciąganie wniosków o stanie gospodarki państwa. Funkcja stymulacyjna finansów publicznych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz