Finanse publiczne notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne notatki - strona 1 Finanse publiczne notatki - strona 2 Finanse publiczne notatki - strona 3

Fragment notatki:...Klasyczna nauka o finansach (nauka skarbowości) – bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem funduszy publicznych w szczególności takich jak: budżet państwa, budżety samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych i inne fundusze społeczne.
Nowoczesna nauka o finansach – wyjaśnia treść ekonomiczno-społeczną funduszy publicznych, stara się uchwycić związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem pieniężnych środków publicznych, a procesami gospodarowania, procesami społecznymi i procesami ekonomicznymi.
Cechy finansów publicznych:
- tworzenie się o władztwo finansowe ( przymus prawny) podmiotu publicznego
- metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi są podporządkowane trybowi politycznemu, procedurom administracyjnym, a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi
- skierowanie się na realizację interesu publicznego (ogółu społeczeństwa) zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizacji zysku.
- rozmiarami swymi w skali kraju przewyższają zasoby i środki podmiotów prywatnych
- wielkości i strukturę publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władzy...


...2. Przekrój prawny
- konstytucja lub inna ustawa (ustawodawcza) zasadnicza zawierająca ogólne zasady tworzenia funduszy publicznych w zakresie uchwalania, wykorzystywania i kontroli funduszy publicznych
- prawo budżetowe z reguły w randze ustawy regulujące zasady budowy ustroju budżetowego (ustawa o finansach publicznych
- coroczne ustawy budżetowe, uchwały budżetowe samorządowe
- ustawy podatkowe
- ustawy o poza budżetowych funduszy publicznych
- ustawy o finansach samorządowych
- ustawy regulujące działalność ministra finansów oraz działalność aparatu skarbowego
- ustawa karno- skarbowa
- ustawa o zobowiązaniach podatkowych (ordynacja podatkowa)
- akty normatywne regulujące działalność ministra finansów i rządy...

Klasyczna nauka o finansach (nauka skarbowości) - bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem funduszy publicznych w szczególności takich jak: budżet państwa, budżety samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych i inne fundusze społeczne.
Nowoczesna nauka o finansach - wyjaśnia treść ekonomiczno-społeczną funduszy publicznych, stara się uchwycić związki przyczynowo-skutkowe między gromadzeniem pieniężnych środków publicznych, a procesami gospodarowania, procesami społecznymi i procesami ekonomicznymi.
Cechy finansów publicznych:
- tworzenie się o władztwo finansowe ( przymus prawny) podmiotu publicznego
- metody wykorzystywane przy zarządzaniu publicznymi środkami finansowymi są podporządkowane trybowi politycznemu, procedurom administracyjnym, a nie metodom rynkowym związanym ze stosunkami umownymi - skierowanie się na realizację interesu publicznego (ogółu społeczeństwa) zaspokajanie potrzeb społecznych a nie maksymalizacji zysku.
- rozmiarami swymi w skali kraju przewyższają zasoby i środki podmiotów prywatnych
- wielkości i strukturę publicznych środków pieniężnych ustalają i kontrolują organy stanowiące władzy publicznej (parlamentarne)
Struktura systemu finansów publicznych
1.Przekrój podmiotowy
- władze ustawodawcze szczebla centralnego oraz władz szczebla państwowego i samorządowego (sejmik)
- władze wykonawcze szczebla centralnego oraz władze szczebla pośredniego i samorządowego
- władze kontrolne działające w imieniu władz stanowiących NIK
- aparat skarbowy ( finansowy) zajmuje się na bieżąco realizacją dochodów i wydatków publiczny

(…)

… ewidencjonowany, podatek od towarów i usług VAT
- podatki regionalne
- Podatki lokalne ( od nieruchomości , rolny , leśny, od środków transportowych )
- podatki centralne ( podatek akcyzowy podatek od gier p. od obrotów giełdowych)
- podatki lokalne od posiadania psów karta podatkowa od spadków darowizn
Zasady podatkowe :
Fiskalne :
- wydajności - państwo powinno sięgać do takiego przedmiotu opodatkowania…
…. budżetowanie brutto
Formy organizacyjne gospodarki budżetowej:
Jednostki Budżetowe - to jednostki które pokrywają swoje dochody bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo Budżetu J.S.T ideą tej organizacji jest celowe uniezależnienie wykonywania zadań od realizowanych dochodów tworzy się wtedy gdy wydatki SA niewspółmierne wysokie w stosunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz