Finanse publiczne i finansowe - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne i finansowe - pytania i odpowiedzi  - strona 1 Finanse publiczne i finansowe - pytania i odpowiedzi  - strona 2 Finanse publiczne i finansowe - pytania i odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:


1. Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko. Np.: - Zasada jasności, ponieważ umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez parlament i opinie publiczną; - Zasada realności, ponieważ postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych; - Zasada jawności, ponieważ społeczeństwo (obywatele) są zaznajomieni z budżetem jego treścią sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli 2. Zaprezentuj zalety i wady form organizacyjno - prawnych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności w sferze publicznej ( ustawa z roku 2005 i 2009) Formy organizacyjno prawne wykorzystywane dla prowadzenia działalności w sferze publicznej określone w: w Ustawie z 2009r. - Jednostki budżetowe - Samorządowe zakłady budżetowe - Agencje wykonawcze - Instytucje gospodarki budżetowej - Państwowe fundusze celowe - Państwowe i samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw W Ustawie z 2005r. - Jednostki budżetowe - Zakłady budżetowe - Gospodarstwa pomocnicze - Publiczne fundusze celowe; państwowe i samorządowe Wady i zalety wynikają z różnych metod powiązania z budżetem państwa (budżetem jednostki samorządu terytorialnego).Występują dwie podstawowe metody powiązania z budżetem: - Metoda brutto (budżetowanie brutto) - jednostki budżetowe - Metoda netto (budżetowanie netto) - pozostałe formy organizacyjno-prawne Budżetowanie brutto - zalety - Pokrywanie wydatków niezależnie od osiąganych przez jednostkę dochodów - Ewidencjonowanie i ścisła kontrola wykonania budżetu zgodnie z ustalonym preliminarzem budżetowym - istotne dla jawności i dyscypliny budżetowej Budżetowanie brutto - wady - Brak zainteresowania terminowym realizowaniem dochodów - Brak bodźców do oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi - Jeżeli podstawą do uzyskania środków na rok następny jest wysokość środków wydatkowanych w roku poprzednim - stworzone zostają bodźce do wydatkowania całości przydzielonych środków budżetowych - brak efektywności Budżetowanie netto - zalety - Bardziej efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, ponieważ poziom wydatków uzależniony jest od poziomu realizowanych dochodów - Zmniejszenie zakresu redystrybucji budżetowej - Prawo do zatrzymania na rok następny pewnych środków (wyniku działalności) na rok następny Budżetowanie netto - wady - Potencjalne zmniejszenie zakresu kontroli wydatkowania środków publicznych 3. Jaką rolę w sektorze finansów publicznych w Polsce odgrywa budżet państwa, jaka zaś w Pani/a/ przekonaniu powinien odgrywać ? Budżet państwa spełnia dwie podstawowe funkcje: Funkcja ekonomiczna - redystrybucyjna, - stabilizacyjna, - alokacyjna Funkcja polityczna. Redystrybucyjna funkcja polityki budżetowej polega na świadomym oddziaływaniu przez państwo na ostateczny podział dochodów indywidualnych. Niezależnie od tego, jak kształtuje się podział dochodów pierwotnych, przez państwo poprzez politykę redukowania (podatki) i uzupełniania (pieniężne transfery socjalne) dochodów indywidualnych może wpływać na kształtowanie podziału dochodów w społeczeństwie. Przebiega ona wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów wszystkich podmiotów gospodarczych różnymi rodzajami podatków i opłat, satnowiących dochód budżetu państwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz