Finanse międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - wykład  - strona 1 Finanse międzynarodowe - wykład  - strona 2 Finanse międzynarodowe - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 09.12.2010r.
Eurorynki pieniężne i kapitałowe - funkcjonują nie tylko w granicach Europy.
Po zakończeniu II wojny światowej, sektor bankowy odbudowywał się.
Zmiany po wojnie:
- bankowość uniwersalna - świadczenie szerokiego zakresu usług, także finansowanie długoterminowych projektów inwestycyjnymi, zarządzanie walutami obcymi. (przed woja depozyty, k-t, ś-t kredytyt)
!!!W latach 60 mamy do czynienia z rozwinięciem się bankowości uniwersalnej, zakładowej działalności wkładowo-pożyczkowej w walucie obcej. Banki krajowe zaczęły przyjmować wkłady w walutach obcych i udzielać w nich kredytów. !!!Na początku lat 60 wykształciły się tzw. Banki międzynarodowe prowadzące działanlnośc wkładowo pożyczkową na rzecz zagranicy oraz świadczące usługi finansowe wewnątrz kraju tyle, ze w walutach obcych.
Formy organizacyjne bańkowości międzynarodowej - Biuro przedstawicielskie -zagraniczne biuro banku krajowego, w którym jedna Lub kilka osób reprezentuje bank, biuro nie może przyjmowac wkładów, ani udzielać kredytów, zbiera jedynie informacje i przekazuje je do centrali banku. Banki uznały to biuro, za dogodną formę badania możliwości działania za granicą. Agencja - nie może przyjmować wkładów, ale może udzielać kredyty handlowe; środki na tę działalność agencja zdobywa poprzez zaciąganie pożyczek na lokalnym międzybankowym rynku pieniężnym lub na rynku eurowalutowym, może także pożyczać fundusze od swego banku macierzystego czy innych banków afiliowanych przy banku macierzystym.
Bank afiliowany - jest to bank lokalny działający wg prawa miejscowego, w którym bank zagraniczny posiada mniejszą, a zatem jeszcze niedającą kontroli część udziałów. Dzięki bankowi afiliowanemu bank zagraniczny ma pełny dostęp do działalności wkładowo-pożyczkowej na lokalnym rynku finansowym. Oddział zagraniczny - to przedłużenie działalności banku macierzystego poza granicę (nie jest to jednostka prawnie wyodrębniona). Nie może emitować akcji, nie ma własnych aktywów i zobowiązań. Może prowadzić cały wachlarz transakcji finansowych w skali krajowej i międzynarodowej - przyjmuje wkłady, udziela kredytów, zawiera transakcje z bankami lokalnymi. Zabezpieczeniem tej działalności jest cały kapitał zagranicznego banku macierzystego.
Bank pomocniczy - jednostka prawnie wyodrębniona, odrębna organizacja bankowa, w której bank zagraniczny posiada taką część udziałów, która pozwala mu kontrolować jego działalność (nie zawsze musi to być 51%). Bank konsorcjalny - jest jednostka prawna, będąca wspólnym przedsięwzięciem kilku banków zagranicznych na stale prowadzącą międzynarodową działalność bankową.

(…)

… poza USA
Były też: euromarki, eurofranki, eurojeny.
Powody powstania rynku eurowalutowego:
Kryzys Sueski w 1957 roku, spowodował, że władze monetarne Wielkiej Brytanii zabroniły udzielać kredytów w funtach sterlingach. Zaczęto udzielać je w $.
Przywrócenie zewnętrznej wymienialności walut zachodnioeuropejskich, dolar na waluty zachodnioeuropejskie i odwrotnie, 1958r.,
Wysoki deficyt w bilansie płatniczym USA,
Wprowadzenie w USA podatku wyrównawczy od dochodu z procentów,
Różnice w stopach % między USA i Europą. ( W Europie > USA)
Z czasem eurobanki zaczęły prowadzić transakcje tylko w celach zarobkowych. Transakcje między samymi bankami zaczęły dominować, tak że międzynarodowy rynek eurodolarowy, tak że stał się centralnym bankiem …
Recykling eurodolarowy - w 1973 roku 4-krotnie wzrosły ceny ropy…
… jego działalność (nie zawsze musi to być 51%). Bank konsorcjalny - jest jednostka prawna, będąca wspólnym przedsięwzięciem kilku banków zagranicznych na stale prowadzącą międzynarodową działalność bankową. Konsorcjum → grupa banków, w której każdy jest odrębną instytucją finansową i działa we własnym imieniu, banki połączone są jedynie więzami wspólnego kredytu.
Grupy banków konsorcjalnych:ze względu na kierunki…
… się poszczególne kraje oraz Bank Rozliczeniowy w Bazylei.
1983 Modyfikacja polegająca na uwzględnieniu nadzoru nad towarzystwami holdingowymi i instytucjami niefinansowymi działającymi w ramach grup bankowych.
1986 Komitet Bazylejski zaproponował ujednolicenie zasad gromadzenia rezerw kapitałowych banków działających na skalę międzynarodową celem poprawy stabilności banków na arenie międzynarodowej.
1988 Przyjęto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz