Finanse funduszu emerytalnego -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse funduszu emerytalnego -opracowanie - strona 1 Finanse funduszu emerytalnego -opracowanie - strona 2 Finanse funduszu emerytalnego -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Finanse funduszu emerytalnego. Bezpieczeństwo - 2 elementy :
Minimalna stopa zwrotu
Gwarancje wypłaty środków (związane z realizacją celu) Finansowanie działalności OFE :
Przepisy regulują opłaty, jakie OFE mogą pobierać: Opłata inwestycyjna: OFE może potrącać opłatę tylko od wskazanych składek
Maksymalna stopa wynosi 3,5 pkt %
W początkach funkcjonowania OFE maksymalna stawka wynosiła 9 pkt %
OFE często oferują obniżki opłaty za staż członkowski
Jest pobierana przed przeliczeniem
Opłata jest na rzecz PTE
Jednakowy sposób musi być dla wszystkich członków Opłaty operacyjne - związane z obrotem aktywami:
Mogą być pokrywane przez fundusz
Są potrącane z aktywów funduszu Opłata za zarządzanie :
Wysokość jest uzależniona od wartości aktywów netto
Wysokość jest malejąca
Skala regresywna ciągła (skala jak w podatku PIT, ale jest ich więcej)
Jest obliczana za każdy dzień roboczy i ustalana oraz wypłacana w ostatnim dniu roboczym miesiąca
Najwyższa stawka 0,045% za miesiąc, 0,54 w skali roku
Po przekroczeniu ostatniego progu opłata jest stała i wynosi 15,5 mln zł Rachunek premiowy - jest związany z opłatą za zarządzanie Koszty związane z przechowywaniem aktywów i rozliczaniem transakcji nabywania i zbywania aktywów funduszy :
Wynagrodzenie depozytariusza Pozostałe koszty , których ustawa nie wymienia jako koszty, które mogą być pokrywane z aktywów funduszu - pokrywane są przez PTE OFE mają obowiązek lokowania aktywów w odpowiednich aktywach :
Odchodzi się od ścisłej limitacji z papierami dłużnymi
Pozostała część środków poza tą bezpieczną może być lokowana bardziej agresywnie Każdy fundusz emerytalny działający przez 36 miesięcy musi ustalić 2 razy do roku stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy : Stopę ustala się na koniec marca i września (gdyby było na koniec czerwca i grudnia to było by to zgodne z rokiem podatkowym)
Stopa jest parametrem nadzorczym - nadzór weryfikuje czy fundusz osiągnął właściwy poziom stóp zwrotu
Stopę określa się według formuły matematycznej określonej w ustawie
Na podstawie stóp zwrotu organ nadzorczy oblicza średnią ważoną (udziałem w rynku) stopę zwrotu funduszy emerytalnych Wskaźnik udziału w rynku = aktywa netto funduszu / aktywa netto wszystkich funduszy Ustawodawca ograniczył maksymalny wpływ funduszu do 15%
Jeśli jest 1 fundusz przekraczający 15%, to jego udział wynosi 15%, a suma pozostałych musi wynosić maksymalnie 85%
Żaden fundusz przy obliczeniu stopy nie może mieć większego udziału w rynku niż 15%
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz