Filtracja pospieszna-sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filtracja pospieszna-sprawozdanie - strona 1 Filtracja pospieszna-sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Technologia Wody"
FILTRACJA POSPIESZNA
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia było doświadczalne określenie przebiegu płukania złoża filtracyjnego oraz wyznaczenie efektywności usuwania zanieczyszczeń z wody powierzchniowej w procesie filtracji pospiesznej.
Zaletą filtrów pospiesznych w porównaniu z filtrami powolnymi jest duża wydajność, niższe koszty inwestycji oraz łatwiejsze oczyszczanie - przez płukanie. W większości filtrów pospiesznych woda przepływa w kierunku z góry na dół.
Przebieg ćwiczenia:
Ćwiczenie rozpoczęto płukaniem złoża filtracyjnego wodą wodociągową, przeprowadzonym na trzech wysokościach. Dla każdej wysokości wykonano 3 pomiary. Intensywność płukania złoża wyznaczono dla każdej wysokości jako średnią z trzech pomiarów.
Średnica złoża filtracyjnego: d=38mm
Wysokość złoża filtracyjnego: h=100cm
I
wysokość
II
wysokość
III
wysokość
Nr pomiaru
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Czas płukania [s]
27
26
26
21
23
22
19
18
18
Objętość wody [dm3]
790
775 770 775
790 800
790 800 785
Wyliczona prędkość filtracji wyniosła: 9,2 m/h
Wysokość złoża w ekspansji:
I Ekspansja= 16,0 cm
II Ekspansja= 24,5 cm
III Ekspansja= 33,0 cm
Filtrację prowadzono na wyliczoną prędkość. Do badania wody popłucznej pobrano 4 próbki w odstępach co 15 minut. W wodzie surowej (próba nr `0') i poszczególnych filtratach oznaczono mętność, barwę, zasadowość oraz pH wody. Wyniki badań zestawiono w poniższej tabeli:
Filtrat
Mętność(NTU)
Barwa(mg/l)
Zasadowość(mval/l)
pH
0
11,5
18,15
1,4
8,41
1
0,6
8,91


(…)

… na filtrze:
Próba nr 1: 10,5 cm3 H2O
Próba nr 2: 11,2 cm3 H2O
Próba nr 3: 12,2 cm3 H2O
Próba nr 4: 13,0 cm3 H2O
Zmiany wartości poszczególnych wskaźników jakości wody naniesiono na wykres w funkcji czasu filtracji:
Wnioski:
Filtracja to jeden z ważniejszych procesów w technologii oczyszczania wody. Parametrem decydującym o skuteczności procesu jest prędkość filtracji. Zależy ona głównie od stężenia zawiesin…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz