Filozofia i estetyka romantyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia i estetyka romantyzmu - strona 1 Filozofia i estetyka romantyzmu - strona 2 Filozofia i estetyka romantyzmu - strona 3

Fragment notatki:

Filozofia i estetyka romantyzmu: Wstęp: W połowie 18 wieku we Francji i Anglii termin ,,poezja romantyczna" .Geneza Romantyzmu jako ogólnoeuropejskiego ruchu kulturowego związana była z przeobrażeniami , które dokonywały się w wyniku historycznych wydarzeń o znaczeniu różnie przełomowym. Wszelkie bowiem kultury klasyczne , którym Romantyzm generalnie się przeciwstawiał były elitarne i w znacznym stopniu kosmopolityczne.
Na zachodzie:
- rosła znacznie burżuazja i drobne mieszczaństwo
- emancypowało się kulturalnie drobnomieszczaństwo
Niemcy po spontanicznych literackich manifestacjach buntu pokolenia okresu ,,szturm und drang" ( burzy i naporu) , w czasach gdy prawdziwa burza rewolucji francuskiej powaliła stary świat , pogrążył się on w spekulacjach filozoficznych.
Niemieckie systemy filozoficzne - radykalny sprzeciw wobec materialistycznego poglądu świta - ucieczka w sferę metafizyki .Rozwój idealistycznej filozofii , zapoczątkowanie nowoczesnej opartej o założenia estetyki.
Fichte - ojciec idealizmu niemieckiego , usankcjonowanie nowej wizji , poglądu świata.
Jaźń- podstawowe pojęcie myśli metafizycznej jako czynnik:
-najwyższy -pierwotny
-kształtujący rzeczywistość -wynoszenie wolności ponad narzuconą konieczność -przeciwstawienie podmiotu przedmiotowi- stanowiły filozoficzny fundament estetyki
IDEALIZM NIEMIECKI:
Nurt występujący w filozofii na przełomie 18 i 19 wieku. Czołowymi przedstawicielami tego nurtu byli : - FICHTE
- HEGEL
- SHELLING FICHTE: ( 1762 - 1814): Na czoło wysunęły się u niego żądania metafizyczne ( oparte na zagadnieniu JAŻNI ) i etyczne .Zajął się kwestią wolności , którą uznał za ostateczną kwalifikację czynu. Czyn dobry to czyn wolny .Dzieje ludzkości to stopniowa realizacja i dążenie do wolności .. W filozofii państwa stworzył pierwszą państwa zamkniętego , w którym życie obywateli ma być określone w najdrobniejszych szczegółach. Widać tu nawiązanie do koncepcji Platona . W jego poglądach zawarty jest pewien paradoks : postuluje on wolność jako kryterium czynu oraz tworzy państwa autarkicznego. SCHELLING: ( 1775-1854): zaakcentował uczucie i intuicję w filozofii. zajął się filoz. przyrody i nadał jej wymiar religijny i estetyczny.
Główne zagadnienia jego filozofii to : 1. przejście od czysto moralnej postawy wobec świata do postawy estetycznej i stwierdzenie ,że sztuka jest najważniejszym wytworem ludzkim ( nawiązanie do Schopenhauera).
2. prawdziwa natura rzeczy objawia się w procesach organicznych , zatem wszystko jest traktowane jak żywy organizm ( panorganizm) . Świat nie jest organizmem - odwrót od koncepcji Kartezjusza

(…)

… im poszukiwania natury- tworzą w stanie dyskusji z naturą.
Wilhelm Schelling - uznał w swoim ,,systemie filozofii przyrody " jaźń jako druga po naturze i sztuce , jest dziełem boga - twórcy i dzieła twórczego artysty- to przekonanie kapitalne dla romantyzmu .W ,,Systemie idealnego transcendentalizmu" uwydatniona została szczególna idea intuicji , zarówno w procesie poznania jak i w procesie twórczym…
… i romantyczną , odpowiadającego epoce starożytnej i nowożytnej .Jako prekursorów teatru uznał Szekspira oraz lope de Vegę.
W przeciwieństwie do swojego brata uwydatniający narodowe odrębności literatur , pojmował literaturę jako uniwersalistyczną:
-wizja nowej sztuki -zrodził się nurt ,,magicznego idealizmu"
-poezja jako spontaniczna transkrypcja stanów podświadomości -poezja strumieniem swobodnych skojarzeń…
… do zwycięskiego pochodu sztuki nowoczesnej .Panowała rewolucja, terror gilotyna, Wystawiano melodramaty z ,,dreszczykiem" , pojawiały się przekłady awanturniczych i sensacyjnych powieści grozy. Rodzaj literatury zwanej frenetyczną> Romantyzm jest przeniesieniem spirytualizmu do literatury
Romantyzm wg . Sthendala - to literatura nowoczesna, odpowiadająca duchowi czasu , jest jednak niechętny wymaganiom szkoły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz