Filipińscy uzdrowiciele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filipińscy uzdrowiciele - strona 1 Filipińscy uzdrowiciele - strona 2 Filipińscy uzdrowiciele - strona 3

Fragment notatki:


Filipińscy uzdrowiciele
a surgeon - chirurg a healer - uzdrowiciel a psychic - medium, osoba o zdolnościach paranormalnych a trick - podstęp, pułapka, sztuczka to trick sb into sth /into doing sth - oszukać kogoś, naciągnąć na coś trickery [U] - oszustwo, „oszukaństwo” deception - oszustwo, podstęp to deceive sb - 1.oszukiwać, okłamywać; 2. wprowadzać w błąd, używać podstępu wobec kogoś a scam ( informal) - przekręt, szwindel fraud - 1.oszustwo, szalbierstwo; 2. wyłudzenie; 3.oszust, naciągacz; 4.pułapka dla naiwnych a fraudster (BrE) = a scam artist (AmE) - oszust fraudulent - fałszywy, nieuczciwy a disturbing scam - niepokojący przekręt to disturb sb/sth - przeszkadzać to resort to sth - uciekać się do czegoś to evidence - wykazywać to fall victim to sth - paść ofiarą to originate = to have one's origins in - mieć początek w, rodzić się z, powstać supposedly = allegedly - rzekomo, domniemanie gore [U] - gęsta krew intricate - zawiły gullibility - łatwowierność gullible = naive - naiwny, latwowierny incision - nacięcie malpractice - 1.postępowanie nieetyczne (prawnicy);2.błąd w sztuce (lekarze) interfere with sth - zakłócać to deposit - 1.złożyć, położyć;2.zdeponować (pieniądze w banku) insertion - wstawienie to examine a fitness = to question a witness - przesłuchiwać świadka a testimony - zeznanie/-a testimony (to sth) [U] - świadectwo procedure - 1.procedura (prawo)[C,U];2.zabieg operacyjny (medycyna) [C] to pull off ( informal) = to succeed - powieść się prior to ( formal) - przed incriminating evidence - obciążający dowód/dowody to conceal sth ( formal ) ≈ to disguise - ukrywać coś to refer sb/sth to sb/sth = to send sb/sth to sb/sth for help/ad vice/decision - odesłać/skierować sprawę do rozpoznania do kogoś/czegoś
a sensation - odczucie surgery -1.operacja/zabieg chirurgiczny[U];2.chirurgia[U];3.gabinet lekarski (BrE) to inspect sth = to examine sth - oglądać, badać coś dokładnie a complaint - powództwo a quack ( informal ) - 1.kwakanie;2.szarlatan, konował 2. Wykroczenia i patenty criminal damage - uszkodzenie mienia grievious bolidy harm - ciężkie uszkodzenie ciała actual bolidy harm - rzeczywiste uszkodzenie ciała Crown Prosecution Service (GBR) = D.A.'s office (USA) perpetrator - sprawca to perpetrate - popełniać wykroczenie lub przestępstwo culprit - winny malpractice - 1.postępowanie nieetyczne (prawnicy);2.błąd w sztuce (lekarze) malfunction - 1.awaria;2.psuć się slander - oszczerstwo (ustnie) libel - zniesławienie (pisemnie) rape - gwałt violation - pogwałcenie sexual abuse - molestowanie seksualne obtaining pecuniary advantage by deception - wyłudzenie embezzlement - sprzeniewierzenie assault - napaść battery - pobicie mugging - rozbój to file a suit (AmE) = to bring a claim/an action (BrE) - złożyć pozew larceny (AmE) - kradzież conduct ( formal ) [U] - postępowanie

(…)

… macierzysta cell line - kultura komórek therapeutic cloning - terapeutyczne klonowanie to turn into sth - zmienić się w coś tissue [U] - tkanka a condition = chronic disease - choroba przewlekła to reject - odrzucić to graft = to transplant - przeszczepić graft (AmE) - korupcja to yield - przynieść rezultat, odpowiedź, rozwiązanie high-yield (bonds) - wysoko oprocentowane (obligacje) landmark decision/ruling…
… - zastrzec coś a licence (BrE)/ license (AmE) (for sb to do sth) - licencja, koncesja, zezwolenie to licence (BrE)/license (AmE) - licencjonować, koncesjonować, zezwalać laws of intellectual property - prawo własności intelektualnej licensee - właściciel licencji patentee - właściciel patentu to exploit the patent - eksploatować patent significance - znaczenie to become liable to - 1.podlegać;2…
… = to rebut - 1.obalić/odeprzeć coś (np. teorię, zarzuty);2.zaprzeczyć a wrinkle - 1.zmarszczka;2.przeszkoda, haczyk;3.kruczek representative - przedstawiciel an academic - pracownik akademicki development [U, C] - opracowywanie to disseminate sth - rozsiewać, szerzyć a dispute - spór, dysputa safeguards - zabezpieczenia injunction - zakaz sądowy 3. Komórki macierzyste i oszustwa ubezpieczeniowe a claim for…
… ubezpieczeniowa to stun sb - oszołamiać to bribe sb - przekupić kogoś injury - 1.uraz, obrażenie, uszkodzenie ciała;2.szkoda, krzywda, ujma crude - w surowym stanie, nie wykończony to stage - 1.zorganizować;2.zainscenizować lucrative - zyskowny repulsive - odpychający unheard-of - niesłychane to pelt sb with sth - zasypywać, obrzucać a bum (informal) - włóczęga, próżniak to break the story - zrelacjonować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz