Fenomenologia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fenomenologia-opracowanie - strona 1 Fenomenologia-opracowanie - strona 2 Fenomenologia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FENOMENOLOGIA
Edmund Husserl
Max Scheler
Roman Ingarden
Edith Stein
Edmund Husserl (1859-1938)
• Studiował matematykę, fizykę,
astronomię i filozofię na
uniwersytecie w Lipsku i w
Berlinie.
• Był profesorem w Getyndze i
Fryburgu Badeńskim.
• Spuścizna po nim w archiwum w
Louvain jest olbrzymia: 40 tys.
stron rękopisów.
• W 1933 r. władze hitlerowskie
wprowadziły zakaz prowadzenia
jego zajęć
• Gł. dzieła: Badania logiczne, Idee
czystej fenomenologii i
fenomenologicznej filozofii,
Medytacje kartezjańskie.
Czego można się spodziewać od filozofii?
Czy filozofia spełniła pokładane w niej
nadzieje?
• Husserlowska krytyka
dotychczasowej
filozofii
• Marzenie o filozofii
jako wiedzy
uniwersalnej i
absolutnie uzasadnionej
• Radykalny cel
Husserla: zacząć
wszystko od nowa
Fenomenologia staje w obronie tego, co
konieczne, niezmienne i racjonalne
• Wcześniej: Sokrates, Platon, Arystoteles,
Kartezjusz, Kant szukali wiedzy
obiektywnej i pewnej.
• Jest przeciwna naturalizmowi, któremu
zarzuca dwa błędy: naturalizację idei i
świadomości
• Husserl domaga się ugruntowania ideału
wiedzy koniecznej i niezmiennej –
filozofii jako nauki ścisłej.
• Opowiada się za fundacjonizmem:
filozofia ma być oparta na absolutnie
niepowątpiewalnych zasadach. Czym
ma być ten niewzruszony
fundament?
„Z powrotem do rzeczy samych!”
• Fundament filozofii mają stanowić
bezpośrednie dane (bez
pośredników: teorii, pojęć, języka),
czyli rzeczy.
• Od dedukcji i konstrukcji ku
intuicji i analizie.
• Filozofię należy oprzeć na
solidnych podstawach
deskryptywnych, uniezależnić się
od wszelkich interpretacji –
spojrzeć na zjawisko
nieuprzedzonym wzrokiem, ująć
to, co się jawi w maksymalnie
wiernym opisie.
Czym jest rzecz w ujęciu Husserla?
• Fenomen, zjawisko, to, co się jawi.
• Początkowo dla Husserla: przeżycie
świadomości, zjawisko psychiczne.
W fenomenologii chodzi o „czystą
świadomość” (różnica z
psychologią)
• 2 strony fenomenu: zjawisko
czegoś i zjawisko dla kogoś.
Wszystko, co istnieje w moim
świecie, istnieje dla mnie i jest dla
mnie tym, czym jest, jedynie za
sprawą moich aktów poznawczych.
• Ogólny temat fenomenologii:
relacje między ego, cogito i
cogitatum.
• Zadaniem filozofii: ogląd i opis
tego, co bezpośrednio dane (jak i
co mi się jawi?)
–O–
• To może jawić się jako… Meksykanin na rowerze ;-]
Ale to nie musi być on! Nasza świadomość może
uzupełniać pamięć o to, czego w niej nie ma (często
błędnie!).
• Aby opisać czysty fenomen, musimy wyeliminować
nasze propozycje, wszystko to, co nie jest bezpośrednio
dane. W naszym opisie rzeczy jest wiele zakłóceń – dla
czystości poznania muszą być wyeliminowane.
• Poznanie fenomenologiczne musi być bezzałożeniowe,
ateoretyczne. Jego celem jest filozofia oglądów: widzieć
świat w całym jego zróżnicowaniu, przed argumentacją.
Jak coś jest dane?
W przypomnieniu, w
wyobrażeniu, w
postrzeżeniu
• Antyredukcjonizm Husserla: pojęcie
fenomenu nie ogranicza się tylko do tego, co
dane zmysłowo. Odrzucenie pozytywizmu.
• Intuicja jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz