Faza eklipsy, dojrzewania, elucji, cykl lityczny - omówienie - interferencja wirusowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3332
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza eklipsy, dojrzewania, elucji, cykl lityczny - omówienie - interferencja wirusowa - strona 1 Faza eklipsy, dojrzewania, elucji, cykl lityczny - omówienie - interferencja wirusowa - strona 2

Fragment notatki:

Faza eklipsy, dojrzewania, elucji, cykl lityczny
Faza eklipsy, czyli faza utajenia, trwa do momentu ukończenia syntezy nowych cząstek zakaźnych. III - faza eklipsy - zwana inaczej fazą utajenia - etap, w którym komórka produkuje na matrycy DNA wirusa jego genom oraz białka kapsydu, używając do tych celów swoich własnych elementów budulcowych; wirusy RNA (np. HIV) zawierają dodatkowo zapis genetyczny enzymu o nazwie: odwrotna transkryptaza - dzięki temu na matrycy wirusowego RNA jest polimeryzowana cząsteczka DNA, która z kolei wykorzystana zostaje do powielania cząstek wirusowego RNA. IV - faza dojrzewania - etap, w którym namnożone fragmenty genomu wirusa i białka kapsydu składają się w całość tworząc nowe winiony. Po zakończeniu syntezy białek wirusowych, powstałe białka i potomne cząstki kwasu nukleinowego łączą się tworząc, nukleokapsyd. V - faza elucji - nazywana inaczej fazą uwalniania - namnożone wiriony wydostają się z komórki, która służyła im za „żywiciela”; proces ten związany jest zwykle ze śmiercią komórki (błona zewnętrzna zostaje przerwana i komórka się rozpada-liza); są przypadki, gdy komórka nie zostaje zniszczona a wiriony wydostają się na zewnątrz kanałami siateczki śródplazmatycznej, bądź odpączkowują z plazmalemmy; nowo wytworzone wiriony atakują następne komórki. Cykl, który prowadzi do natychmiastowego namnażania wirusa i śmierci komórki nazywamy cyklem litycznym. Wirus może przenosić razem ze swoim genomem również fragmenty DNA poprzedniego gospodarza i włączać je w genom kolejnego - taki proces nazywamy transdukcją, jest on wykorzystywany do hybrydyzacji DNA w inżynierii genetycznej. Cykl, w którym genom wirusowy przechodzi w stan uśpienia (latencji) nazywamy cyklem lizogenicznym (lizogennym). Najczęściej jest on obserwowany u bakteriofagów, jednak występuje także w komórkach eukariotycznych, np. wirus opryszczki, który ujawnia się w stanach osłabienia organizmu powodując stany zapalne w obrębie warg, w normalnym fizjologicznym stanie organizmu przechodzi w postać utajoną. Niektóre wirusy działające w ten sposób są przyczyną zmian nowotworowych (wirusy onkogenne). W przypadku zakażenia komórki kilkoma różnymi wirusami (zakażenie mieszane) niekiedy występuje zjawisko interferencji wirusowej. Polega ono na braku możliwości namnożenia się danego wirusa w komórce, co jest spowodowane wcześniejszym zakażeniem innym wirusem. Wirusy sklasyfikowane są w rodziny na podstawie budowy kwasu nukleinowego: - DNA lub RNA - liczby nici kwasu nukleinowego (ds, ss) - polarności [(+) (-)]   Rodziny mogą być podzielone na: - podrodziny

(…)

… na podstawie budowy kwasu nukleinowego: - DNA lub RNA - liczby nici kwasu nukleinowego (ds, ss) - polarności [(+) (-)]   Rodziny mogą być podzielone na: - podrodziny - rodzaje - Wirusy przedostają się do gospodarza przez skórę i błony śluzowe, drogą układu oddechowego, pokarmowego i moczowo - płciowego - Wirulencja (lub jej brak) może być zależna od bardzo małych mutacji w genomie wirusowym - zakażenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz