Fakty Prawne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fakty Prawne - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są fakty prawne.
Tłumaczy zagadnienia takie jak: adekwatny związek przyczynowy, podział orzeczeń, podmioty stosunki prawa, zdolność prawna, skutki działań osób bez zdolności prawnej.

Podmiot- przedmiot- treść
Condicio sine qua non- „warunek bez którego nie” (warunek konieczny)
„Paradoks przyczynowy”
Adekwatny związek przyczynowy- jeżeli zdarzenie prowadzi do bezpośredniego skutku, jest uważane za przyczynę.
Problem przyczyn ości zaniechania
Gwarant nienastąpienia skutku
Silencium facit conses- milczenie oznacza zgodę
Podział orzeczeń:
charakterze konstytutywnym -Coś zmieniają w stanie prawnym (orzeczenie rozwodowe)
charakterze deklaratywnym- Potwierdzają pewien fakt (powództwo o świadczenie)
Akty administracyjne- wydanie decyzji
Podmioty stosunki prawa:
Osoby fizyczne- Każda istota ludzka
Posiada ona zdolność prawna (być podmiotem praw i obowiązków) i do czynności prawnych (zdolność do samodzielnych nabywania praw i zaciągania obowiązków).
Zdolność prawna: (nie jest stopniowana)
Nasciturus (mający się narodzić)- posiada zdolność prawną pod warunkiem że narodzi się żywy (np. może być spadkobiercą po swoim ojcu czy też innej osoby)
Uznanie za zmarłego- 10 latach od zaginięcia, chyba że uważa się że zaginął w katastrofie po 6 miesiącach.
Zdolność do czynności prawnych :
Jest stopniowana w zależności od wieku 0-13 brak zdolności prawnych, 13-18 ograniczenie, 18- i więcej- Pełne (Wyjątkiem jest wyrażenie przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa kobiety w wieku 16 lat, Pełne i nie traci jej w przypadku rozwodu)
Ubezwłasnowolnienie: Całkowite- całkowite pozbawienie zdolności prawnych, Częściowe- częściowe ograniczenie do zdolności prawnych.
Przyczyny: Choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, inne zaburzenia psychiczne typu pijaństwo czy narkomania, hazard też.
Skutki działań osób bez zdolności prawnej, bądź częściowej:
Opiekunowie reprezentują swoich podopiecznych
Osoby prawne:
Jest to konstrukcja prawna, która stanowi formę organizacje ludzi dążących do realizacji danego celu. W Polsce przyznawany jest normatywny sposób przyznawania osobowości prawnej.
Inne Jednostki prawne: Ułomne osoby prawne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz