Faktoring i forfaiting - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring i forfaiting - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

FAKTORING FORFAITING Transakcje zawierane są przeważnie na czas od 14 do 180 dni Okres wykupu wierzytelności waha się w przedziale od 6 miesięcy do 7 lat Głównie dotyczy transakcji handlowych opartych na umowie sprzedaży towarów lub usług Dotyczy obrotu wekslowego, wierzytelności objętych akredytywami, umowami leasingowymi, księgowymi. Przedmiotem transakcji mogą być wierzytelności wobec danego odbiorcy lub wobec wszystkich odbiorców na niskie i średnie wartości finansowe Wykupywana jest tylko jedna określona wierzytelność pieniężna o wysokiej wartości finansowej Wartość wykupywanej wierzytelności to około 50-90% transakcji, nie więcej niż 95% W przypadku forfaitingu wykupywana jest cała wierzytelność czyli 100% transakcji W przypadku faktoringu świadczonych jest szereg dodatkowych (bardzo istotnych) czynności, przez co finansowanie nie musi odgrywać najważniejszej roli Forfaiting głównie polega na finansowaniu wierzytelności Koszty związa ne z faktoringiem są stosunkowo niskie zależne od ponoszonego ryzyka Koszty są bardzo wysokie związane z wysokim ryzykiem nieściągalności długu pieniężnego ze względu na długi czas transakcji - ryzyko ekonomiczne i polityczne Faktor może przejąć całość ryzyka, jego część lub w ogóle go nie przejmować Całość ryzyka przechodzi na instytucję forfaitingową- jest to wymogiem Finansowane mogą być zarówno transakcje krajowe jak i eksportowe Finansowaniu podlega tylko eksport Dłużnik zazwyczaj jest powiadamiany o zawarciu umowy faktoringowej (poza faktoringiem tajnym) Zazwyczaj dłużnik nie wie o zawarciu transakcji forfaitingowej Faktor przeważnie działa sam we własnym imieniu i na własne ryzyko W przypadku wykupu bardzo dużej kwoty tworzone są konsorcja forfaiterów celem zgromadzenia środków finansowych jak również celem rozłożenia ryzyka pomiędzy kilka podmiotów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz