Ewolucja stosunków politycznych w Azji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja stosunków politycznych w Azji - strona 1 Ewolucja stosunków politycznych w Azji - strona 2 Ewolucja stosunków politycznych w Azji - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Ewolucja stosunków politycznych w Azji. Kontynent azjatycki jest największy, ale jednocześnie najbardziej zróżnicowany, żyje na nim 2/3 ludności świata. Najstarszy człowiek świata wywodzi się tamtego regionu, również religie stąd pochodzą. Ewolucja stosunków politycznych w Azji nie była pokojowa. Konsekwencje II wojny światowej zostały przyjęte w bardzo różny sposób - takie same wnioski wyciągano. USA jako główny zwycięzca Japonii narzuciły im swoją wolę. Natomiast już od 1950 roku doszło do tego, że USA musiały uznać Japonię za swego sojusznika w wojnie koreańskiej - najbardziej światowa w tamtym regionie. Rok 1949 i wydarzenia związane z Chinami przyniosły porażkę Stanów Zjednoczonych, które popierały nacjonalistów chińskich uciekających na Tajwan - kompleks Stanów Zjednoczonych. Porażka USA była m.in. wynikiem niezrozumienia azjatyckiego świata i jego realiów. ChRL bardzo zbliżyła się do ZSRR (uzbrojenie), co stanowiło również o porażce USA. Zarówno wojna domowa w Chinach jak i interwencja w Korei nie były dowodami zwycięstwa USA lecz ZSRR, który poopierał Kimirsena i Mao. Strategią Moskwy stała się eliminacja Amerykanów z części kontynenty Koreańskiego; Korea Pn. również przyjęła taka strategię. Dlatego rezultat wojny koreańskiej był nijaki. Była to wojna gorąca, peryferyjna dla ZSRR i USA. Okazało się, że w wojnach peryferyjnych nie może być konkretnych rezultatów. Rozejm z 1953 roku był tylko pozorny. USA nie chciały uznać jednakowo dwóch państw koreańskich, podobnie zresztą ZSRR. Zakłócenia wynikał również z powodu innych małych wojen peryferyjnych na kontynencie azjatyckim - były to przede wszystkim wojny o wyzwolenie narodowe, dlatego też stosunki były niestabilne. Toczyła się ostra konfrontacja zbrojna między kolonizatorami a narodami aspirującymi do niepodległości.
I etap stosunków azjatyckich: 1945-55 W pierwszym okresie tej dekady walczyli: Indonezyjczycy (krwawe wyzwolenie), Filipiczyńczycy, Birma, Indie, Egipt, Syria, Liban, Palestyńczycy. Te małe wojny przyczyniły się do dekolonizacji 11 terytoriów zależnych/ kolonialnych na terenie azjatyckim. Było to przyczyną, że pod koniec dekady zrodził się Ruch krajów niezaangażowanych. Ruch ten był antywojenny, antyblokowy i taką politykę na kontynencie azjatyckim starał się propagować (Bandung 1955).
II etap - odprężenie międzynarodowe (1955-69) Obszar azjatycki nie był stabilny, przeżywał różne napięcia - konkurencja wielkich mocarstw. Przyczynami niestabilności był również: (-) brak uregulowania stosunków z ChRL; (-) brak uregulowania stosunków z państwami koreańskimi i uzależnionymi państwami Pacyfiku; (-) ChRL była nie uznawana przez państwa,, pozbawiona uczestnictwa w ONZ, natomiast od 1964 roku stała się mocarstwem atomowym (drugi szok dla USA; wcześniej sputnik).


(…)

…. Między dwoma państwami koreańskimi rozpoczęła się rywalizacja.
Kambodża => operacja ONZ
Indie - Pakistan => konflikt się tli; zaczęły dokonywać nowych doświadczeń z bronią masowego rażenia; rywalizacja nie tytko o Kaszmir;
Ubezwłasnowolnienie Iraku
Bliski Wschód - porozumienia bilateralne (Oslo); koncepcje najbardziej realistyczne; konflikt z wieloma wojnami.
Temat: Ewolucja stosunków politycznych w Afryce…
… zachodnie z jednej strony oraz ZSRR i ChRL po stronie rządu. Doszło do inicjatywy powstania Chińczyków popierających bunt w Indonezji, co doprowadziło do dużej rzezi. Od 1965 roku Indonezja stała się prozachodnia ale jednocześnie bardzo dyktatorska.
W południowej Azji z powodu braku stabilności rozwijał się konflikt indyjsko-pakistański o Kaszmir. Skutek wyścigu zbrojeń rozciągnął się również na południową Azję. Chiny dokonały w 1959 roku korekty granic w Himalajach na swoją korzyść, była to podstawa antagonizmu między tymi państwami.
Kolejnym regionem konfliktogennym jest Bliski Wschód, gdzie panują niestabilne stosunki, przerywane wojnami (1956, 1957). Konflikt izraelsko-arabski okazał się najtrwalszym i najdłuższym konfliktem na kontynencie azjatyckim.
Wszystkie konflikty uniemożliwiały podjęcie…
… Afryki (Czad). To wszystko utrudniała jeszcze niestabilność gospodarcza państw OJA. Dodatkowo miały się niepewnie ze względu na wyścig zbrojeń. Jedną z form przeciwstawiania się konfliktom były konferencje afrykańskie => 1980 - Afrykańska Rada Bezpieczeństwa, która miała zajmować się zapobieganiem konfliktom i rozwiązywaniem już istniejących; w ten sposób wyeliminowano czynnik zewnętrzny.
25 V 1973…
… uzyskały niepodległość. W klimacie szybkiego wyzwalania przyjmowane były do ONZ i stawały się członkami Ruchu państwa niezaangażowanych. Nowopowstające państwa afrykańskie interesowały się losem jeszcze nie wyzwolonych, szczególnie woja algierska 1956-64 przeciw reżimowi francuskiemu, a także walka przeciw apartheidowi w latach `60-tych.
24 XI 1961 - Rezolucja w sprawie uznania Afryki za strefę bezatomową…
…) uznały za stracony, ale dzięki wsparciu państw socjalistycznych przetrwał.
Konflikty afrykańskie a stabilność kontynentu
Współdziałanie ONZ i OJA pomogło uzyskać niepodległość przez Zimbabwe (1980; walka z rasizmem). W 1990 roku w Namibii zwyciężył ponadrasowy rząd, a RPA musiała się wycofać.
Stabilność ładu afrykańskiego zachwiana była przez konflikty w: Erytrei, Somalii, Zachodniej Saharze, Środku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz