Ewolucja nazwy "państwo"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja nazwy Ewolucja nazwy

Fragment notatki:


Ewolucja nazwy „państwo” Termin państwo nie był i nie jest rozumiany jednoznacznie. Starożytni Grecy swoje państwa - miasta nazywali polis (liczba mnoga poleis). Rzymianie najpierw przyjmowali określenie civitas lub res publica , a gdy cesarstwo zastąpiło republikę, używano nazwę imperium . W wiekach średnich dla państw rządzonych przez monarchę używano terminu regnum , ale równocześnie pojawiło się nowe pojęcie terra , czyli ziemia. W wieku XVI zaczęto używać uniwersalnego oznaczenia, mogącego służyć opisaniu każdego państwa. Było nim pochodzące od łacińskiego słowa status, włoskie la stato . Termin ten upowszechnił się w kolejnych dwóch wiekach we Francji, Niemczech i Anglii. Pojęcie państwo , znane w języku polskim już od XII wieku, oznaczało władanie ziemią, a także władzę, panowanie. Była to, więc własność ziemi, własność szlachecka, kasztelańska, okręgowy sąd pana feudalnego. W znaczeniu dzisiejszym termin państwo zaczęto przyjmować na ziemiach polskich od przełomu XVIII i XIX wieku. Do tego czasu państwo polskie określane było takimi nazwami jak: - republika; - rzeczpospolita; - królestwo; - korona; - policja. Cechy państwa: Państwo jest organizacją polityczną, globalną, terytorialną, wyposażoną w swoisty aparat, klasową, spełniającą określone funkcje i suwerenną.
Państwo jest organizacją, tzn. jest grupą celową , zespołem ludzi wyposażonym w środki działania, koordynującym ich działania. Celem państwa jest zagwarantowanie poszanowania dla własnych, tworzonych przez siebie norm; państwo jako cel zakłada zachowanie porządku publicznego.
Państwo jest organizacją polityczną , której osią zainteresowania jest rządzenie ludźmi, kierowanie społeczeństwem lub jego częścią ( partia polityczna).
Państwo jest organizacją globalną tzn. obejmującą całe społeczeństwo danego kraju. Do państwa się nie wstępuje. Należy się do niego przez fakt przynależności do danego społeczeństwa.
Państwo jest organizacją terytorialną tzn. że jest organizacją ludności osiadłej na określonym terytorium; niezbywalna cecha; terytorium nie może być pod władztwem dwóch państw (wyjątek Sudan - władzę sprawuje Sudan i Wielka Brytania).
Państwo jest organizacją wyposażoną w swoisty aparat . Składa się na niego ogół ludzi, którzy zajmują się kierowaniem, rządzeniem w imieniu państwa. Rozmiary i organizacja tego aparatu są dostosowane do potrzeb państwa i celów jakie w danym czasie stawiają przed państwem jego przywódcy.
Państwo jest organizacją klasową w tym sensie, że chroni określony porządek społeczny, stoi na straży określonego systemu społeczno - ekonomicznego. W tym systemie jedne klasy i grupy społeczne mają uprzywilejowaną sytuację ekonomiczną, dominują ideologicznie, wywierają decydujący wpływ na aparat państwowy, natomiast inne znajdują się w sytuacji pod każdym względem gorszej, co nie znaczy, że są całkowicie pozbawione możliwości wpływania na państwo; możliwości te istnieją zawsze i są bardzo zróżnicowane.

(…)

… możliwości wpływania na państwo; możliwości te istnieją zawsze i są bardzo zróżnicowane. Państwo spełnia funkcje społeczne. Ustanawia, zapewnia i ochrania porządek wewnątrz społeczeństwa. W ramach tego porządku gwarantuje bezpieczeństwo swojej ludności. Umożliwia i w pewnym zakresie organizuje aktywność ekonomiczną społeczeństwa. Zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne, chroniąc swe terytorium i własne społeczeństwo przed różnymi formami agresji ze stron innych państw.
Państwo jest organizacją suwerenną, tzn. że państwo jako podmiot prawa jest w stosunku do innych zbiorowości społecznych władzą najwyższą na danym terytorium i nie podlega żadnej organizacji działającej na zewnątrz. Wyróżniamy suwerenność:
- wewnętrzną - państwo integruje, dostrzega konflikty społeczne, utrzymuje porządek wewnętrzny, możliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz