Wykład - państwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - państwo - strona 1 Wykład - państwo - strona 2

Fragment notatki:

PAŃSTWO Starożytni Grecy oznaczali swoje państwa - miasta terminem polis. Starożytni Rzymianie określali mianem civitas, potem nazwą respublica po podbojach terytorialnych na określenie państwa zaczęli używać słowa imperium. W epoce renesansu Machiavelli na określenie państwa zaczął używać słowa lo stato, z którego wywodzi się niemieckie der Staat i angielskie state. W Polsce na określenie państwa w okresie średniowiecza używano łacińskich terminów regnum (królestwo) i terra (ziemia). Natomiast współczesna nazwa „państwo” ma znaczenie rodzime, pochodzi od słowa „pan” co ma związek z panowaniem i władzą. W okresie starożytnym Arystoteles pisał, że państwo jest to wspólnota równych obywateli mająca na celu możliwie szczęśliwe życie. Arystoteles odnosił się do pojęcia polis. W XIX wieku dużym uznaniem cieszyła się trójelementowa definicja państwa sformułowana przez Georga Jellinka, zgodnie z którą na państwo składały się trzy elementy: ludność, terytorium i władza. Trójelementowa definicja państwa do chwili obecnej uznawana jest w prawie międzynarodowym publicznym. Przyjmuje się, że jeżeli na określonym terytorium zamieszkuje ludność i występuje element władzy, to może być to uznane za twór państwowy i może uzyskać podmiotowość prawno międzynarodową. Lenin twierdził, że państwo to jest to aparat przemocy jednej klasy nad drugą - „państwo to pałka” do zapewnienia panowania klasie robotników i chłopów. Anarchiści postulują aby zastąpić państwo związkiem komun, związkiem pracodawców albo związkiem pracowników, ale nigdy nie udało się tych idei wcielić w życie. Współczesne państwo ujmuje się dwojako: w znaczeniu wąskim (jurydycznym, prawniczym) państwo utożsamiane jest z aparatem państwowym, a poprzez Konstytucję i ustawy może scharakteryzować to państwo (określić ustrój i organy państwowe) w znaczeniu szerokim (socjologicznym) państwo jest organizacją społeczeństwa globalnego o następujących cechach - państwo jest organizacją polityczną, suwerenną, terytorialną, przymusową, wyposażoną w swoisty aparat, pełniącą określone funkcje. Każde społeczeństwo organizuje się, nawet społeczeństwa prymitywne. W każdym społeczeństwie wysoko zorganizowanym występują takie organizacje, jak np. związki zawodowe, partie polityczne, zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje gospodarcze w formie spółek. Organizacją o najszerszym zakresie obejmującą całe społeczeństwo jest państwo. Państwo jest najwyższą formą poprzez którą społeczeństwo się organizuje. Wszystkie organizacje działają w ramach organizacji państwowej, a państwo w pewnym zakresie kontroluje działalność tych organizacji. Państwo jako organizacja polityczna: Organizacje polityczne to takie organizacje, których głównym, podstawowym celem jest zdobycie władzy. Organizacjami politycznymi jak sama nazwa wskazuje są partie polityczne. Partia z natury swojej jest organizacją polityczną bo rządzić i kierować społeczeństwem można tylko za pomocą państwa.

(…)

… się poza jej terytorium aspekt wewnętrzny, który oznacza niezależność i niezawisłość państwa od organizacji, która znajduje się wewnątrz danego państwa. Pełna suwerenność państwa we współczesnym świecie jest praktycznie niemożliwa. Państwo jako organizacja terytorialna: Terytorium państwa jest to wycinek kuli ziemskiej ograniczony granicami, w dół tak daleko, jak pozwalają techniczne możliwości, w górę do stratosfery
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz