Ewolucja ładu europejskiego od 1990

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja ładu europejskiego od 1990 - strona 1 Ewolucja ładu europejskiego od 1990 - strona 2 Ewolucja ładu europejskiego od 1990 - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Ewolucja ładu europejskiego od 1990- Okres od 1990 roku jest etapem rekonstrukcji ładu europejskiego; miały na niego wpływ koncepcje przezwyciężenia starych podziałów i rozwój dialogu.
Stare podziały znikały również dlatego, że dokonywała się rekonstrukcja ustrojowo-ekonomiczna - brak instytucji i doświadczeń działania w ramach nowego systemu ustrojowego; poszukiwano również uzasadnień, które często brzmiały abstrakcyjnie, mało przekonywująco.
Z punktu widzenia międzynarodowych stosunków politycznych nowa faza kształtowania nowego ładu europejskiego zaznaczyła się instytucjonalizacją systemu bezpieczeństwa i współpracy = nazwa KBWE, od 1990 roku (instytucjonalizacja procesu KBWE/ paneuropejskiego)została oparta na nowych podstawach. Szczyt Lizboński - 3 XII 1996 Deklaracja o Wspólnym i Kompleksowym Modelu Bezpieczeństwa dla Europy XXI wieku. Ten plan nawiązywał do dokumentu przyjętego przez Radę Ministerialną OBWE w Budapeszcie w 1995 roku - zaczęto dostrzegać inne rzeczy. W ramach dokumentu przyjęto deklarację o modelu wspólnego bezpieczeństwa... (1 XII 1996 Lizbona).
Akcentowano w nim: wolność, demokrację oraz współpracę jako warunek bezpieczeństwa; mówiono o stabilizacji rozwoju społeczeństw, przezwyciężeniu napięć politycznych, fobii; postulowano poszanowanie praw mniejszości narodowych a także walkę przeciw patologią schyłku XX wieku (narkomania, narkobiznes) kwestia współpracy OBWE z innymi organizacjami międzynarodowymi;
Deklaracja ta akcentowała: OBWE jako główny ośrodek realizacji głównej przestrzeni bezpieczeństwa.
Pojawiła się nowa teza - uznanie prawa każdego państwa członkowskiego do zmian i wyboru sojuszy oraz układów bezpieczeństwa, zgodnie z wolą państw; wzajemna kontrola i uczynienie przejrzystości działania w konfliktach zewnętrznych i rozwijania stosunków z innymi państwami.
ZADANIA:
bilateralne i multilateralne inicjatywy współpracy;
akcentowano rolę Wysokiego Komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych;
współpraca z regionami przyległymi do obszaru OBWE, szczególnie śródziemnomorskim;
podkreślono ważność układu z 1992 roku o redukcji broni konwencjonalnej;
troska o kontrolę zbrojeń w wymiarze europejskim i światowym oraz potrzeba efektywnej współpracy w ramach forum bezpieczeństwa.
Deklaracja oświadczała, że państwa OBWE powinny pracować nad modelem przyszłego bezpieczeństwa; I raport zobowiązywano się złożyć na Radzie Ministrów w 1997 roku w Kopenhadze. =
19 XII 1997 - Kopenhaga - posiedzenie Rady Ministrów OBWE Przyjęto: zarys Karty Bezpieczeństwa Europejskiego [Zarys dokumentu OBWE - Karta Bezpieczeństwa Europejskiego] - powołanie się na wcześniejsze przedsięwzięcia po szczycie Paryskim (Helsinki 1992; Lizbona 1996).


(…)

… i redukcji broni, tzw. małych broni, min przeciwpiechotnych. => kontakt z Radą Partnerstwa Atlantyckiego.
Inne zmiany:
w ramach CEFTA nastąpiło rozszerzenie, w 1998 roku: Słowenia, Rumunia i Bułgaria;
Rada Państw Morza Bałtyckiego - 1996 spotkanie => utworzenie zespołu zadaniowego (ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej); do 1998 roku mało zinstytucjonalizowana
1998 - Ryga - Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego: długofalowy program działań, głównie ochrona środowiska (do 2030 roku); program „Bałtyk 21” - kompleksowa ochrona Bałtyku.
Trójkąt Weimarski - spotkania na szczycie MSZ [1996 Warszawa; II 1997 Frankfurt; I 1998 Paryż] i szefów państw [II 1998 Poznań] => potwierdzenie otwartości 2 największych państw UE an Europę Środkową-Wschodnią oraz rozwijaniu współpracy w sprawach ochrony…
… roku zajmowała się tym kilkakrotnie (przed Oslo).
18-19 XI 1999 - Szczyt OBWE; przyjęcie Karty Bezpieczeństwa Europejskiego
KARTA ZAWIERA wyzwania stojące przed państwami członkowskimi OBWE; dotyczy wizji wyzwań XXI wieku:
niebezpieczeństwo konfliktów między państwami (małych) - budowa zaufania miedzy narodami i państwami;
patologie: terroryzm, ekstremizm, zorganizowana przestępczość, handel narkotykami
… się nie na swoim terytorium państwowym. Zobowiązuje państwa OBWE do eliminacji dyskryminacji mniejszości oraz kobiet i dzieci.
Stała Rada ma prawo ustalać zespoły do zajmowania się obszarami; wyznacza mandat w zakresie działania oraz środki budżetowe do tych działań. Przewodniczy temu oczywiście urzędujący Sekretarz OBWE. Obszary działania powinny brać pod uwagę zmienność pewnych funkcji.
Wymiar polityczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz