Europejskie procedury decyzyjne-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejskie procedury decyzyjne-pytania - strona 1

Fragment notatki:

PYTANIA
1. INFORMACJE OGÓLNE
Na czym polega specyfika podstawy prawnej OBWE?
chodzi o to, że jest uznana za organizację regionalną wg rodziału VII KNZ oraz to, że nie ma statusu,
dlatego nie można uznad jej za organizację międzynarodową, chod ma wiele cech
charakterystycznych dla organizacji
2. GENEZA
Jaka idea przyświecała propozycji zwołania konferencji Adama Rapackiego w 1964?
chodzi o nawiązanie dialogu wschód-zachód
3. PODSTAWA PRAWNA
Jakie dokumenty tworzą podstawę prawną?
chodzi nam głównie o wymienienie tych 7 dokumentów wraz z datami
4. ORGANY O CHARAKTERZE POLITYCZNYM
Będziemy prosid o wymienienie tych organów oraz krótkiego ich omówienia, resztę dopowiemy my
5. ORGANY O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM
Tego samego będziemy wymagad
6. INNE ORGANY
Jakie są zadania Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych oraz Przedstawiciela ds. Wolności
Mediów?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz