Eufemizmy jako przejaw tabu językowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eufemizmy jako przejaw tabu językowego - wykład - strona 1 Eufemizmy jako przejaw tabu językowego - wykład - strona 2 Eufemizmy jako przejaw tabu językowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Eufemizmy jako przejaw tabu językowego. Tabu - to zakaz stykania się z czymś, wyrażania pewnych myśli. Etymologicznie jest związane z czasownikiem nazywać, czynić świętym. Tabu jako zakaz językowy generuje eufemizmy, które pojawiają się w języku ze względu na cenzurę.
Tabu może odnosić się do:
wierzeń religijnych, magii, strachu
przyzwoitości, skromności
delikatności, uprzejmości, współczucia
roztropności, przezorności, megalomanii, sprytu
Dziedziny występowania eufemizmów i językowe sposoby ich realizacji. Eufemizm - złagodzenie określenia (w rzeczy mocno-w sposobie łagodnie). Pozwala na grzeczne wypowiadanie się. Stanowi językową realizację zjawiska tabu.
Kakofemizm - nadanie nazwy pogardliwej miłym osobom / zdarzeniom, by uzyskać negatywny wydźwięk.
DZIEDZINY WYSTĘPOWANIA EUFEMIZMÓW:
Wierzenia religijne
nazwy Boga, Madonny, Chrystusa
nazwy Diabła
Nazwy niebezpiecznych zwierząt.
Choroby.
ogólne nazwy chorób
nazwy chorób śmiertelnych
nazwy chorób wenerycznych
określenia związane z leczeniem
Śmierć i zjawiska z nią związane.
umieranie
śmierć gwałtowna
wyobrażenia śmierci
samobójstwo
trumna
cmentarz
pogrzeb
Wady, nałogi i przywary ludzkie.
głupota
kłamstwo
skąpstwo
nuda
złe wychowanie
nieuczciwość
narkotyki
pijaństwo
palenie papierosów
Cechy fizyczne człowieka.
wiek
łysina
chudość grubość
wzrost
kalectwo
brzydota
Status finansowy.
płacenie
nazwy pieniędzy
dług i wyłudzanie pieniędzy
bogactwo i ubóstwo
Etykieta językowa.
formy zwracania się
tryb rozkazujący
Przewinienia i kary.
kradzież
łapownictwo
nazwy policjanta, donosiciela
podsłuch
przesłuchanie, aresztowanie
więzienie
Połajanki, przekleństwa, wyzwiska.
kląć
przekleństwa
Nazwy części ciała.
pośladki
piersi
narządy płciowe
Nazwy części garderoby.
Nagość.

(…)

… fonetyczna
zmiana sposobu wymawiania
Środki morfologiczne
Środki fleksyjne
stopniowanie przymiotników
zamiana liczby pojedynczej na mnogą
zmiana trybu rozkazującego na przypuszczający lub oznajmujący
zmiana rodzaju fleksyjnego
Środki słowotwórcze
zdrobnienia
zgrubienia
prefiksacja
odrzucenie prefiksu
zmiana członu w złożeniu
skróty i skrótowce
neologizmy
Środki leksykalne
synonimy
antonimy
hiperonimy - mała…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz