Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego-opracowanie - strona 1 Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Etyka zawodowa zawodów zaufania publicznego. Zawód zaufania społecznego = zawód zaufania publicznego
Treść zasad etyki zawodowej jest najogólniej mówiąc wyznaczona przez treść roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód. Wyraźne artykułowanie zasad deontologicznych jest charakterystyczne jednak tylko dla niektórych zawodów w szczególności tych, które cieszą się szczególnym prestiżem społecznym, których wykonywanie wymaga szczególnego zaufania. Etykę zawodową kojarzymy zazwyczaj z zawodami, których uprawianie związane jest z kontraktem społecznym wynikającym ze szczególnej roli spełnianej w społeczeństwie przez profesjonalistów wykonujących dany zawód. O takich zawodach mówi się, że są to zawody zaufania społecznego. Pojawia się pytanie jakie są atrybuty zawodu zaufania społecznego (publicznego)? Do potencjalnych atrybutów zawodu zaufania publicznego zaliczyć można: Powierzanie uprawiającym taki zawód informacji dotyczących życia prywatnego osób korzystających z ich usług. Uznawanie tych informacji za tajemnice zawodową, która nie może być ujawniana.
Objęcie osób dysponujących taka tajemnicą - w przypadku możliwości naruszenia istotnych dóbr jednostki w razie jej ujawnienia - immunitetem zwalniającym je od odpowiedzialności karnej za nieujawnienie informacji. Korzystanie ze świadczeń tych zawodów następuje często w razie wystąpienia realnego albo chociażby potencjalnego niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki o szczególnym charakterze
( zdrowie, wolność, godność, dobre imię, życie) w związku z czym efekt działania tych zawodów ma szczególne działanie dla społeczeństwa.
Reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej.
Występowanie sformalizowanej deontologii zawodowej.
Dotychczasowa historia kreowania kodeksów etycznych w odniesieniu do działalności profesjonalnej ludzi wskazuje trzy rodzaje zawodów, które takie regulacje uzyskały lub właśnie uzyskują. Wszystkie należą do obszaru działań, z którymi związana jest norma szczególnego zaufania społecznego, a zarazem wymagają specjalnych długotrwałych i mozolnych przygotowań, sporych kompetencji. Są ponadto ryzykowne ze względu na dużą przypadkowość i nieprzewidywalność rezultatów działań zawodowych, oddalone w czasie skutki takich działań i trudno poddać je kontroli, wymagają dyskrecji i często ( jak w przypadku medycyny) wręcz wiary, a nie tylko zaufania w dobrą wolę danego specjalisty i w to, że zastosuje on wszelkie (znane na gruncie solidnego wykształcenia zawodowego) procedury, będzie mu się chciało działać i niezależni gorliwości w podejmowanym wysiłku od spodziewanej gratyfikacji pieniężnej.

(…)

… powodujące podniesienie lub ochronę prestiżu zawodu. Jak jest widziany w odbiorze społecznym zawód zaufania społecznego?
Spontaniczne skojarzenia z określeniem zawód zaufania publicznego? Najczęstsze? Wymienianie zawody: lakarz policjant , prawnik, sprawujący urząd publiczny, rzecznik praw dziecka, samorządowcy, sołtys, prezydent, ludzie na wyższych stanowiskach, służby mundurowe, wojskowy.
Cehcy pozytywne: standardy moralne: zaufanie społeczne, poczucie społeczeństwa. Wysokie kwalifickaje, profesjonlazm, można mu powierzyć swoje problemy i otzymać pomoc, prestiż autorytet społeczny, wpływa na życie społeczne, apolityczność, niezawiścłośc i niezaleznośc postępowania. Poziom akceptacj różnych opinii: czym pani pana zadaniem powinien charakteryzować osoby wykonywujące ten zawód?
Powinny odznaczać się nieenaganą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz