Etyka w biznesie - problem etyki zawodu, programy etyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka w biznesie - problem etyki zawodu, programy etyczne - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest etyka w biznesie. Informacje zawarte w notatce to: problem etyki zawodu, programy etyczne, dyskryminacja ze względu na płeć, rodzaje nierównego traktowania kobiet, etyczne traktowanie kandydatów.

ETYKA W BIZNESIE
Coraz więcej mówi się i pisze o etyce w biznesie. Jednak zarówno trudności w precyzyjnym oddzieleniu zachowań etycznych od nieetycznych, jak i częsta niezgodność deklarowanych wartości z praktyką działania powodują, że rzeczywistość daleka jest od ideału. Istnieje wiele definicji etyki zawodowej. Najprostsza z nich mówi, ze etyka zawodowa to zespół norm uznawanych w świecie biznesu lub też jego poszczególnych fragmentów. Problem etyki zawodu chciałabym pokazać na przykładzie agencji badań rynku zajmującej się badaniami przeprowadzanymi za pomocą wywiadu - bezpośrednio z respondentami. Metoda ta pozwala określić, między innymi jaki odsetek społeczeństwa ma określoną opinię na dany temat, używa czy zna dany produkt lub też bada opinię społeczną na interesujący daną firmę bądź też klienta zlecającego takie badanie temat. Badania rynkowe tym różnią się od innych form gromadzenia informacji, że tożsamość dostarczyciela informacji nie jest ujawniana, współpraca badanych w rynkowym przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna, osoba badana musi być powiadomiona o użyciu technik prowadzonego badania lub sprzętu rejestrującego, chyba że są użyte w miejscu publicznym. Na życzenie badanego zapis lub odpowiednia część zapisu musi być zniszczona lub zatarta. W takim instytucie osoba zajmująca się tworzeniem kwestionariuszy do odpowiedniego badania, prowadzi i konsultuje rynkowe przedsięwzięcia badawcze bądź też oferuje usługi w tym zakresie nazywana jest „ badaczem” - jest to najczęściej osoba posiadająca wykształcenie psychologiczne bądź socjologiczne. Ukażę podstawowe i najczęściej popełniane błędy w wykonywaniu takiego badania, zachowanie nieetyczne osoby która podjęła się przeprowadzania takiego badania
Na cel badania „ badacz „ wybrał osoby, które w pełni kwalifikowały się do badania pod względem płci, wieku i wykształcenia. Badanie zostało przeprowadzone w miejscu pracy osób badanych.
Osoby te otrzymały do wypełnienia kwestionariusz . Całe badanie trwało 2 godziny. Wszystkie osoby zostały poproszone do pokoju przez swoją zwierzchniczkę i spytane czy chcą wziąć udział w takiej ankiecie które będzie przeprowadzał badacz na zlecenie firmy badawczej. Następnie zostały poinformowane o dobrowolności udziału w badaniu i otrzymały informacje dotyczące celu badania. Badanie dotyczyło opinii społeczeństwa na sytuację polityczną, dążenia i cele zwykłych obywateli oraz status materialny obywateli naszego kraju. Każda z osób w formie pisemnej musiała się wypowiedzieć na powyższy temat. ( Temat przedstawiony przez „badacza” brzmiał: „ sytuacja naszego kraju - w pojęciu ogólnym”)Dużą rolę odgrywała tu szczerość respondentów ( Badanie zleciła jedna z najbardziej poczytnych gazet w naszym kraju ) Ze względu na ograniczoną powierzchnię sali w której przeprowadzane były ankiety, osoby badane siedziały blisko siebie, co mogło być czynnikiem dekoncentrującym i drażniącym, ponieważ miały możliwość kontrolowania tego, jak wypełniają test a jak robią to osoby obok. Po zakończeniu badania uczestnicy zostali poinformowani o całkowitej anonimowości jak również i to, że dane te będą opracowane w formie statystycznych wyników (tabel) przekazanych bezpośrednio do osoby zlecającej takie badanie. Uczestnicy badania

(…)

… takie badanie. Uczestnicy badania zostali również poinformowani o możliwości uzyskania informacji zwrotnych od osoby prowadzącej, po opracowaniu przez nią wyników
W opisanej przeze mnie sytuacji złamano podstawową zasadę dobrowolnego uczestnictwa w badaniu. Pierwszym błędem, był sposób rekrutacji osób do badania. Przede wszystkim badanie odbyło się w miejscu pracy i pomimo, że osoby badane zostały poinformowane, że udział w badaniu jest dobrowolny i w każdej chwili mogą go przerwać, to wydaje mi się, że mogły ulec zewnętrznej presji. Zostały zaproszone przez swoją przełożoną i mogły obawiać się, że ich odmowa zostanie przez nią źle przyjęta, tym bardziej, że badania odbywały się w godzinach pracy, a ich zwierzchniczka wyraziła zgodę. Brak informacji zwrotnych, które powinny zostać udzielone osobom badanym. Osoby badane otrzymały informacje, że mogą dowiedzieć się o wynikach badania, kiedy zostaną opracowane. Pomimo tego, że dwoje uczestników badania wykazało zainteresowanie otrzymaniem informacji zwrotnej i podały swoje numery telefonów, „badacz” nie skontaktował się z nimi po opracowaniu wyników.
Niedostateczna troska o zachowanie komfortu psychicznego osób badanych zarówno w trakcie…
… nowych wiadomości
Nie zawężając limitu wieku - poza uzasadnionymi przypadkami - zmniejsza się ryzyko pominięcia wartościowych kandydatów. Jeśli zaś okaże się, że kandydaci rzeczywiście nie spełniają wymagań stanowiska pracy, to można z nich zrezygnować podczas procesu selekcji.
Dyskryminacja ze względu na płeć
W praktyce dyskryminowane są głównie kobiety. Artykuł 33. Konstytucji Rzeczypospolitej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz