Etyka biznesu - Podstawowe zakresy etyki biznesu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka biznesu - Podstawowe zakresy etyki biznesu - strona 1 Etyka biznesu - Podstawowe zakresy etyki biznesu - strona 2

Fragment notatki:


Podstawowe zakresy etyki biznesu:
Wzajemne relacje podmiotów gospodarczych: współwłaścicieli, kontrahentów, konkurentów;
Relacje: pracodawcy- pracownicy,
Relacje: przedsiębiorcy (firmy)- klienci, odbiorcy ich działalności;
Relacje: podmioty gospodarcze- całość społeczeństwa i jego instytucji (państwowych, samorządowych, prawnych);
Relacja: podmioty gospodarcze- środowisko przyrodnicze.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOP)- uważana jest za filozofię prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na uwzględnianiu i godzeniu przez przedsiębiorstwa interesów szerokiego kręgu różnych przedmiotów tzw. interesariuszy, czyli takich grup lub jednostek, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa poprzez jego produkty, procesy wytwórcze.

3 x E
Efektywność
Ekonomiczność
Etyczność
(Ekologiczność 4E)
Pojęcie „etyka biznesu”
Oznacza dyscyplinę naukową
Stosowanie zasady etycznej w biznesie
Narodziny etyki biznesu- rok 1891 papież Leon XIII Rerum novarum poświęcona kwestii pracy robotników:
Zasadą jest to, ze ekonomia posiada swój własny wymiar etyczny, charakterystyczny dla niej o tyle, o ile jest ona nastawiona na służbę człowiekowi.
W sumie celem ekonomii jest człowiek, nie zaś zysk. Człowiek nigdy nie może być podporządkowany zyskowi.
Podstawowe zakresy etyki biznesu:
Wzajemne relacje podmiotów gospodarczych: współwłaścicieli, kontrahentów, konkurentów;
Relacje: pracodawcy- pracownicy,
Relacje: przedsiębiorcy (firmy)- klienci, odbiorcy ich działalności;
Relacje: podmioty gospodarcze- całość społeczeństwa i jego instytucji (państwowych, samorządowych, prawnych);
Relacja: podmioty gospodarcze- środowisko przyrodnicze.
Czynniki wpływające na poziom etyczny firmy
Czynniki zewnętrzne
System gospodarczy, prawo, polityka, etyka społeczna
Czynniki wewnętrzne
Sytuacja firmy, misja, polityka firmy, moralność pracowników
Podstawowe sposoby realizacji etyki biznesu
Programy etyczne
Kodeksy etyczne
Etyka zawodowa
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (SOP=CSR)
inne: np. Fair Play, „Przejrzysty urząd, przejrzysta gmina”
Program etyczny/ kodeks etyczny - uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu zachowań.
Co się składa na program etyczny firmy?
Wskazanie wartości wspólnych
Sformułowanie wizji i misji firmy
Określenie standardów etycznych i zawodowych
Opracowanie kodeksu etycznego
Opracowanie podręcznika standardów zawodowych
Opracowanie programu kształcenia etycznego
Utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki
Promowanie zachowania etycznego
Monitorowanie przestrzegania norm etycznych standardów zawodowych
Utworzenie etycznej infolinii
Okresowe przeprowadzanie audytu etycznego
Kodeks jest…. NA STRONIE! Rozwinąć skrzydła.pl
W celu zaangażowania współpracowników w proces przygotowania programu/kodeksu etycznego należy:
Kształtować świadomość potrzeby opracowania programu etycznego wśród wszystkich pracowników
Zidentyfikować zagadnienia nurtujące ludzi w organizacji oraz zewnętrznych interesariuszy
Zachęcić jak największą liczbę pracowników do uczestnictwa w opracowywaniu programu
Znaleźć entuzjastów pośród ludzi zatrudnionych na różnych stanowiskach, którzy byliby gotowi włączyć się w tworzenie programu etycznego i jego realizację
W celu zaangażowania współpracowników w proces przygotowania programu/kodeksu etycznego należy:

(…)

… reguł postepowania, opracowaniu kodeksów, podejmowaniu działań na rzecz przejrzystości w biznesie, przyjmowaniu standardów dotyczących społecznej odpowiedzialności czy poddawaniu się ocenom i audytom.
Uczestniczące: w postaci uczestnictwa we wszelkiego typu akcjach od własnych programów (edukacyjnych, ekologicznych) poprzez sponsoring lub współudział w programach i akcjach organizowanych przez różne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz