Etyka gospodarcza- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka gospodarcza- wykład 5 - strona 1 Etyka gospodarcza- wykład 5 - strona 2 Etyka gospodarcza- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Etyka gospodarcza wykład 5
ETYKA BIZNESU
3 x E
Efektywność
Ekonomiczność
Etyczność
(4 x E Ekologiczność)
Definicja etyki biznesu:
oznacza dyscyplinę naukową - refleksję teoretyczną, szeroko współcześnie rozwijaną, mającą szerokie zaplecze instytucjonalne. Podejmuje ona wieloaspektowe analizy o charakterze historycznym, metodologicznym, aksjologicznym itp.
Jej przedmiotem jest praktyka moralna w świecie biznesu - a także wpływ mechanizmów rynkowych na hierarchie wartości oraz wpływ wartości moralnych na funkcjonowanie rynku. Jest to usystematyzowane studium problematyki moralnej w świecie biznesu.
terminem tym oznacza się również realną praktykę moralną w świecie biznesu, rzeczywiste zachowania, określające jej zasady. Na tej płaszczyźnie pojęcie „etyka biznesu” obejmuje w sensie pozytywnym zespół wartości i norm uznawanych i respektowanych w świecie biznesu, w jego mentalności i działaniu.
PODSTAWOWE ZAKRESY ETYKI BIZNESU:
wzajemne relacje podmiotów gospodarczych: współwłaścicieli, kontrahentów, konkurentów
relacje: pracodawcy - pracownicy
relacja: przedsiębiorcy (firmy) - klienci, odbiorcy ich działalności
relacja: podmioty gospodarcze - całość społeczeństwa i jego instytucji (państwowych, samorządowych i prawnych)
relacja: podmioty gospodarcze - środowisko przyrodnicze
PODSTAWOWE SPOSOBY REALIZACJI ETYKI BIZNESU
programy etyczne
kodeksy etyczne
etyka zawodowa
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (SOP)
inne np. Fair Play, „Przejrzysty urząd, przejrzysta gmina”
Program etyczny jest to całościowe przedsięwzięcie skierowane na uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu organizacji o randze strategicznej, a nie redukowanie jej do techniki organizatorskiej czy PR - owskiego dodatku.
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (SOP)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Uważana jest za filozofię prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na uwzględnieniu i podanie przez przedsiębiorstwa interesów szerokiego kręgu różnych podmiotów tzw. interesariuszy, czyli takich grup lub jednostek, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa poprzez jego produkty, strategie, procesy wytwórcze.
Podstawowym założeniem SOB jest: oparcie sukcesu przedsiębiorstwa na jego długofalowym, zrównoważonym rozwoju wynikającym z uwzględnienia w swojej działalności trzech wymiarów: ekonomicznego, ekologicznego, społecznego.
Przekłada się to na dobrowolne projektowanie działań gospodarczych, które jednocześnie są:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz