Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia - strona 1 Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia - strona 2

Fragment notatki:

Etapy budowy scenariuszy stanów otoczenia:
Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego.
Ocena zidentyfikowanych procesów w otoczeniu
Stosujemy tu skalę od -5 (b. Silny wpływ negatywny) do +5 (b. Silny wpływ pozytywny) 0-brak wpływu.
Uporządkowanie trendów wg poszczególnych scenariuszy-optymistycznego, pesymistycznego, niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego.
Ustalenie średniej siły wpływu poszczególnych czynników w wyróżnionych sferach otoczenia
Etapy budowy scenariusza procesów otoczenia:
Określenie procesów kluczowych i zmian nieciągłych w otoczeniu..
Określenie zjawisk kształtujących procesy w otoczeniu.
Tworzenie wariantów procesu - wzrostu, stabilizacji, spadku.
Identyfikacja powiązań kluczowych procesów występujących w otoczeniu.
Scenariusze tworzone są w branżach.
Nie popełniaj tych błędów:
Brak poparcia najwyższego kierownictwa. W takim przypadku nie ma co liczyć na jakąkolwiek zmianę strategii, bez względu na to, ile scenariuszy ujawni taką potrzebę.
Brak pełnej gamy danych wyjściowych. Warunkiem koniecznym uzyskania pełnego i obiektywnego obrazu świata zewnętrznego jest zaproszenie do pracy ekspertów spoza firmy, klientów, dostawców, analityków i naukowców.
Nierealne cele i oczekiwania. Pierwotnym celem planowania scenariusza jest odkrycie cudownego leku, lecz stworzenie narzędzia poznawczego, dzięki któremu menadżerowie mogą się dowiedzieć, jakie będą skutki ich bieżących planów w wariantach przyszłości.
Brak klarownego planu działań. Wszelkie zadania oraz ludzie odpowiedzialni za ich wykonanie i terminy powinny być dokładnie określone. Dobry harmonogram pracy powinien także zawierać precyzyjne cele cząstkowe.
Nadmiar scenariuszy. Optymalna liczba to 3-4. tyle na ogół wystarczy do przedstawienia prawdopodobnych wariantów, jak i do wyrwania menadżerów z ich własnych schematów myślowych. Liczba scenariuszy jedynie rozprasza uwagę kierowników i zniechęca ich do całego przedsięwzięcia.
Niewłaściwy horyzont czasowy i zakres scenariuszy. Ich twórcy zbyt często koncentruje się wyłącznie na bieżących kryzysach i istniejących rynkach.
Brak różnorodnych punktów widzenia. Każdy scenariusz należy przetestować pod kątem zawartości.
Brak wewnętrznej spójności. Taki zarzut postawiłaby zapewne większość ekonomistów scenariuszowi, który zakładałby pełne zatrudnienie i zerową inflację.
RYSUNEK ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz