Enzymy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Enzymy-opracowanie - strona 1 Enzymy-opracowanie - strona 2 Enzymy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

E N Z Y M Y Enzymy - biokatalizatory - przyspieszają osiągnięcie stanu równowagi reakcji, których zajście z termodynamicznego punku widzenia jest możliwe. Uczestnicząc w przekształcaniu substratu w produkt same nie zużywają się w trakcie reakcji: a/ znakomita większość znanych dziś enzymów to białka globularne, część z nich wymaga współpracy z kofaktorami, którymi są drobnocząsteczkowe związki organiczne mocno wiązane przez enzym - grupy prostetyczne (1), wiążące się z nim przejściowo w toku reakcji i pełniące często rolę kosubstratów - koenzymy(2) a także jony metali(3). b/ w ostatnich dwudziestu latach odkryto, że niektóre kwasy rybonukleinowe mają również właściwości katalityczne, nazwano je rybozymami, uczestniczą one jednak tylko w szeroko pojętym procesie ekspresji genu, nie stwierdzono natomiast udziału rybozymów w podstawowym metabolizmie, którego przebieg jak i forma życia jaką znamy nie byłyby możliwe bez udziału typowych enzymów białkowych. Kinetyka reakcji chemicznych i czynniki warunkujące jej przebieg:
a/ definicja szybkości reakcji: v =  dc/dt  - d[S]/dt = d[P]/dt
b/ równanie kinetyczne - v = kc1c2 ...cn : określa zależność szybkości reakcji od c - stężeń substratów (krzywa kinetyczna reakcji)
k - stałej szybkości reakcji - k = Ae-E/RT - zależność ta uwzględnia wpływ: T - temperatury (jej wzrost przyspiesza przebieg reakcji chemicznych) oraz E - Eakt - energii aktywacji (konieczna do pokonania bariera energetyczna - m.in. zrywanie wiązań chemicznych - utrudniająca zajście każdej reakcji) - analiza profilu energetycznego reakcji - G - efekt energetyczny reakcji (nie ma związku z szybkością reakcji), Eakt - energia stanu przejściowego, im jest ona niższa tym reakcja biegnie szybciej; rola katalizatora - przyspieszenie przebiegu reakcji przez obniżenie Eakt (w wyrażeniu na stałą szybkości reakcji zawiera się wyjaśnienie wpływu działania katalizatora, nie zmienia on stanu równowagi podyktowanego stałą równowagi reakcji ale przyspiesza jego osiągnięcie przez obniżenie energii aktywacji danego procesu)
ENZYMY jako (BIO)KATALIZATORY obniżają Eakt katalizowanej reakcji Cechy charakteryzujące enzymy jako katalizatory:
a/ sprawność (wydajność) katalityczna - zdolność przyspieszania rzędu 106 - 1012 razy, np. reakcja, która w obecności enzymu zwiększającego szybkość 108 razy biegnie 1s w jego nieobecności musiałaby trwać 108s to znaczy TRZY LATA!!! b/ swoistość - może być względem substratu, względem reakcji lub względem reakcji i

(…)

… fizykochemicznych enzymu w tym m.in. rozpuszczalności czy widma pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego po związaniu substratu
b/ badania rentgenograficzne pozwalają czasami obserwować inne formy krystaliczne samego enzymu i jego kompleksu z substratem lub analogiem substratu c/ w przypadku dużych struktur można niekiedy oglądać połączenie enzymu z substratem w mikroskopie elektronowym d/ kinetyka reakcji…
…:
a/ obejmuje niewielką część całkowitej objętości enzymu b/ jest trójwymiarową strukturą, którą często tworzą bardzo odległe sekwencyjnie aminokwasy (np. chymotrypsyna) istnieją centra aktywne jakby przygotowane na przyjęcie danego substratu - aprioryczne dopasowanie (np. lizozym, chymotrypsyna)
centra aktywne innych enzymów tworzą się w trakcie wiązania substratu - indukowane dopasowanie (np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz