Energia fali elektromagnetycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energia fali elektromagnetycznej - strona 1

Fragment notatki:

Energia Fali Elektromagnetycznej     Rozchodzenie   się   fal   elektromagnetycznych   jest   związane   z   przenoszeniem   energii   i   jest  charakteryzowane   przez   wektor  P  określający   gęstość   strumienia   energii  P=WU  ,   W-wektor  gęstości   pola   elektromagnetycznego,  U-prędkość   grupowa.   Kondensator   We=1/2* εrεoE2  ;  Wm=1/2* µµrH2  ; W=We+Wm  ; W=1/2*εrεoE2+1/2*µµrH2  ;  εrεoE2=µµrH2  ;  ω=εrεoE2  ; obliczamy  energię związaną z falą monochromatyczną  U=V  ; E=pierw[( µµr)/(εrεo)]*H ; W=εrεopierw((µµr)/ ( εrεo))*EH ; W=pierw((µµr)/(εrεo))*EH ; W=EH/V ; p= EH/V*V ; V=V(ExH)/E/H ; p=ExH  Wektor  Poctinga wyraża się iloczynem wektorowym i wektora natężenia pole e i m.  Natężenie fali elektromagnetycznej   nazywamy wielkość J równą liczbowo modułowi średniej  wartości wektora Poctinga, w przedziale czasu równa się okresowi jednego drgnięcia J= ; J=   ;   J=|0 ∫T(ExH)dt|   ;   Dal  fali   linio   spolaryzowanej,   płaskiej   monochromatycznej   natężenia  J=1/2*EoHo  Eo=pierw[( µµr)/(εrεo)]Ho  ;   J=1/2*Eo[(µµr)/(εrεo)]Eo2.   Dla   fali   kulistej   natężenie  zmniejsza się w miarę oddalania się od źródła J~1/r2 ; Eo~1/r ; Ho~1/r , Maxwell wykazał, że fala  elektromagnetyczna może wywierać ciśnienie na przeszkodę na drodze p=W(1+R)cos2 α  ,  α-kąt  padania   na   ciało,   R-   współczynnik   odbicia,   stosunek   natężenia   fali   odbicia   do   natężenia   fali  padającej.  Promieniowanie   fal   elektromagnetycznych ,   źródłem   fal   elektromagnetycznych   mogą   być  zmienne w czasie prądy elektryczne, albo oddzielnie poruszające się ładunki ale wtedy gdy ich  przyśpieszenie a ≠0. Proces wzbudzania fal elektromagnetycznych przez układ elektryczny nazywa  się promieniowaniem fal. A sam układ układem promieniujący (np. dipol)   (rys.+q_____-q odl  l)  pe=ql –moment dipola, Niech dipol wykonuje drgania harmoniczne opisane: pe=posin ωt, ω- liczba  drgnięć w czasie.  l- ramię dipola, q- wartość bezwzględna ładunku,  po=(pe)max  Chwilowa moc  wypromieniowana   przez   dipol   dana   jest   następującym   wzorem:   N= µ0/6Πc*|d2pe/dt2|2  ;  N= µ0/6Πc*ω4po2sin2ωt ; dpe/dt=ωpocosωt ; d2pe/dt=-ωposinωt ; r=µoω4po2*sin2ωt/6Πc, Obliczamy  średnią moc wypromieniowaną przez dipol w przedziale czasu równym okresowi T. =1/T* ∫Ndt  ; =1/t* µoω4po2/(6Πc)∫sin2ωtdt ; =µoω4po2/12Πc  ; Promieniowanie energii przez dipol jest  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz