Emocje samoświadomościowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje samoświadomościowe - strona 1 Emocje samoświadomościowe - strona 2

Fragment notatki:


EMOCJE SAMOŚWIADOMOŚCIOWE mniejsza jednoznaczność emocji niż w przypadku emocji podstawowych
czynnik poznawczy
bazują wokół „ja”, przyczyn wewnętrznych - doprowadza do nich to, co myślimy, nasz sposób myślenia
ZNACZENIE JA
dla emocji , które pełnią funkcję ewaluacyjną ( tu zbiór norm, zasad celów) - włączenie tych zasad (wypracowanych kulturowo) umożliwia ocenę swoich działań, samooceny, następnie - możemy oceniać własne zachowanie i brać za nie odpowiedzialność lub uchylać się od niej (atrybucja wewnętrzna lub zewnętrzna
)czynnik poznawczy dotyczy tu oceny własnej osoby w kategorii atrybucji szczegółowych(dot. konkretnych cech osoby) lub całościowych (dot. całego Ja)
Darwin- emocje samoświadomościowe zależą od wrażliwości na opinię innych - tu podział na te, które wymagają opinii innych lub nie - podział na emocje samoś. i podstawowe
ROBOCZA DEFINICJA
objawem fizjologicznym jest zaczerwienienie się, występują wyłącznie u ludzi
psychoanalitycy:Freud: źródłem poczucia winy superego (mechanizm który włącza normy rodziców do Ja poprzez strach/karanie). Przekłada się na nie lęk i strach: strach przed autorytetem, strach przed superego. Dotyczy tylko działania człowieka wina jest reakcja na przekroczenie norm,które można naprawić wsyd-kontekstem popędy i nieograniczone impulsy Ercson -wstyd gdy człowiek odsłonięty,obserwowany. Bardziej interakcyjne poglądy (świadomość, ja) niż Freud. Wyraźnie odróżnia wstyd (gdy brak zdolności do kontroli funkcji własnego ciała) od poczucia winy (funkcja naprawcza)
TEORIA POZNAWCZO - ATRYBUCYJNA
normy, zasady, cele rządzące zachowaniem (zależne od kultury, grupy społecznej, wieku, człowieka)
OCENA
wewnętrzna
zewnętrzna
Przypisywanie sobie porażki
Przypisywanie porażki ze względu na czynniki zewnętrzne
Rezultat czynników sytuacyjnych i cech indywidualnych
konieczna ocena wewnętrzna
sposób określania przez jednostkę sukcesu lub porażki w odniesieniu do jakiejś normy
Co wpływa na ocenę sukcesu czy porażki: wczesne niepowodzenia JA, trudne doświadczenia ze społecznymi procesami uczenia się,wysoki poziom nagród i kar. Ocena w kategorii sukcesu lub porażki - ważnym czynnikiem w ustalaniu celów i planów
ATRYBUCJA
CAŁOŚCIOWA
SZCZEGÓŁOWA
Skupienie się na całości Ja, koncentracja na sobie, a nie na czynach, zagubienie, częsciej u osób depresyjnych
Sprzyja aby skupiać się na konkretnych działaniac
ZNACZENIE MODELU
4 stany emocjonalne: WSTYD - wynik niepowodzenia w stosunku do norm, zasad, celów gdy ocena całościowa


(…)

… z korzystnej oceny określonych działań, koncentruje się na określonym działaniu,które jest przyczyną sukcesu
ZAŻENOWANIE - mniej intensywne niż wstyd, nie zaburza toku myślenia, ciało - ambiwalencja zbliżania się i unikania, wywołują je podobne sytuacje do wstydu
związane z ekspozycją - gdy jesteśmy obiektem uwagi innych, wychwalanie kogoś przy przedstawianiu lub gdy ludzie zauważają, że ktoś na nich patrzy, wskazanie losowego studenta (brak negatywnej oceny ja w stosunku do norm zasad celów)
zażenowanie jako mniej intensywny wstyd ONIEŚMIELENIE -zaniepokojenie, psychiczny dyskomfort w sytuacjach społecznych, między strachem a ciekawością, pojawia się wcześniej niż wstyd i poczucie winy WSTYD I PSYCHOPATOLOGIA
molestowanie seksualne a wstyd - ważna ocena wydarzeń traumatycznych przez ofiarę.
Atrybucja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz