Elementy umowy faktoringu - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy umowy faktoringu - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

ELEMENTY UMOWY FAKTORINGU - CZĘŚĆ PODSTAWOWA 1. Dokładnie określenie stron umowy 2. Data zawarcia umowy 3. Wskazanie rodzaju faktoringu 4. Czas trwania umowy 5. Wyraźne oznaczenie wierzytelności przenoszonych w drodze umowy na faktora 6. Określenie przyjętych przez faktora zobowiązań, jego praw i obowiązków względem faktoranta i dłużnika 7. Wskazanie praw i obowiązków spoczywających na faktorancie z tytułu umowy 8. Ustalenia dotyczące faktu i terminu notyfikowania, bądź nie informowania dłużnika o zawarciu umowy faktoringu 9. Wskazanie sposobu wyliczania kwoty netto do wypłaty dla faktoranta z tytułu wykupionej przez faktoranta faktury 10. Dokładne sprecyzowanie elementów wynagrodzenia faktora z tytułu czynności przez niego wykonywanych 11. Określenie prawnego zabezpieczenia wierzytelności skupionych przez faktora 12. Określenie warunków rozwiązania umowy przez każdą ze stron 13. Ustalenie trybu i miejsca rozstrzygania sporów powstałych w wyniku realizacji umowy 14. Podpisy osób uprawionych do reprezentowania podmiotów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz