Elementy sprawozdań finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy sprawozdań finansowych - strona 1 Elementy sprawozdań finansowych - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Elementy sprawozdań finansowych: Koncepcyjne założenia - ogólne ramy, którymi musimy się posługiwać
Aktywa :
Elementy bilansu: Zasoby: Rzeczowe Finansowe kontrola, korzyści ekonomiczne, wiarygodna wycena bilans Niematerialna Kontrola , korzyści ekonomiczne - nie koniecznie musimy mieć coś na własność. Np. McDonald jest wydzierżawiony w około 80%. Można wziąć w leasing a nie kupować, ponieważ kapitał nie jest wymagany w całości i od razu.
Wiarygodna wycena, - jeżeli angażujemy wartość godziwą to wiele składników będzie nie wiarygodnie wycenionych,
Nie wymaga się :
Określonego prawa
Poniesienia wydatków na ich pozyskanie
Określonej formy ( Np. rzeczowej ) - aktywa mogą występować również w innych formach:
Rzeczowej
Wartości niematerialne i prawne ( Np. wartość firmy )
Aktywa finansowe
Pieniądz
Papiery wartościowe
Najbardziej zyskowne są wartości niematerialne i prawne .
Formy pochodzenia aktywów :
Można nabyć (zakupić) : (Zobowiązania + pozycja aktywów)
Bezgotówkowo
Gotówkowo
Można wytworzyć we własnym zakresie: (wynik) , (aportem: zwiększamy kapitał podstawowy)
Można otrzymać od kogoś nieodpłatnie : (PPO)
Od właścicieli kapitału (mogą wnieść aport)
Od kogoś innego, kto nie jest właścicielem danego aktywu
Aktywa mają przynieść korzyści ekonomiczne :
Bezpośrednie (zobowiązanie można regulować aktywem)
Pośrednie, (jeśli aktywa angażuje się do produkcji)
Firma coś zakupiła i sprzedała, czy aktywa wytworzyły wartość?
Nie, handel nie wytwarza wartości , wartość została wytworzona gdzie indziej.
Wartość przeniesiona - jak kupujesz heblarkę na przykład
W ynajem : kupujemy aktywa i wynajmujemy - nic nie tworzymy, ale zarabiamy, partycypujemy w podziale wartości dodanej.
Inwestycje w nieruchomości - długoterminowe i jest prawo do amortyzowania - zdaniem P. Smejdy to jest nielogiczne ekonomiczne, ponieważ jest wyższość formy nad treścią. Tak być nie może. „ Co ja mówię? Ja wiem , co mówię? ” A my raczej nie Zobowiązania :
Zobowiązania w przyszłości zmniejszą korzyści, bo spowodują odpływ zasobów.
Zobowiązanie trzeba czymś uregulować uszczuplamy zasoby, bazę przynoszącą korzyści ( Np. środki trwałe, środki finansowe )
Można obniżyć kapitał
Rezerwy - są formą zobowiązań, tworzy się je na przyszłe zobowiązania. Np. przewidujesz, że na koniec tego roku 10% pracowników pójdzie na emeryturę, rezerwy księguje się w ciężar kosztów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz