Elementy planu marketingowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy planu marketingowego - strona 1 Elementy planu marketingowego - strona 2 Elementy planu marketingowego - strona 3

Fragment notatki:

. Elementy planu marketingowego Ważną zasadą przy opracowywaniu planu marketingowego jest rozłożenie te­go procesu na etapy. Ogólny układ i zawartość planu marketingowego jest wyzna­czana znajdowaniem odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy?, dokąd zmierzamy?, w jaki sposób możemy tam dojść?
Plan powinien zaczynać się krótkim streszczeniem, które opisuje meritum, stanowi przegląd proponowanego planu i przedstawia jego główne założenia kie­rownictwu. W literaturze spotykamy wiele ujęć dotyczących części składowych planu marketingowego. W zasadzie jednak autorzy są zgodni, co do podstawowej jego budowy.
Dla potrzeb tej pracy wybrano ujęcie układu planu marketingowego wg Bogdana Sojkin. Wyróżnia on następujące elementy:
l) określenie stanu firmy i opis rynku,
2) analiza SWOT,
3) sprecyzowanie celów i zadań marketingowych,
4) strategia marketingowa i sposób realizacji,
5) harmonogram działań i odpowiedzialności za realizacje (rozpisanie zadań), 6) ustalenie budżetu marketingowego z uwzględnieniem wariantów strategii, 7) przewidywane efekty działań marketingowych (prognozy),
8) monitoring i kontrola realizacji.
Dobry plan marketingowy powinien jednak być stworzony w oparciu o bar­dziej szczegółowo rozpisaną strukturę. Poniżej prezentujemy szczegółowe rozwi­nięcie podstawowych składowych planu marketingowego.
W praktycznej działalności proponujemy przyjąć strukturę planu marketingo­wego, którą cechuje podział zadań zaadresowanych wyraźnie do zawiadujących produkcją, służb handlowych oraz działań promocyjnych skierowanych również do załogi, jak również włączenie do planu działań komórek administracji i obsłu­gi. Szczegółowo role i zadania opisano w treści planu, a jego części usystematyzo­wano następująco:
l. Badania: rynku,
segmentu,
konkurencji,
sprzedawalnych wartości (cech) produktu, analiza SWOT.
2. Strategia produktowa:
użyteczność, korzyść,
jakość produktu,
wygląd i kształt,
doskonalenie produktu,
innowacje,
marka produktu,
opakowanie
kształtowanie asortymentu.
3. Strategia cenowa i kontraktowa:
cena podstawowa
zróżnicowanie cenowe,
rabaty,
warunki płatności,
warunki dostaw,
strategie cen.
4. Strategia sprzedaży i komunikacji:
sprzedaż osobista,
reklama,
public relations,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz