Elementy orbity, które opisują ruch sztucznych satelitów Zeimi- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy orbity, które opisują ruch sztucznych satelitów Zeimi- opracowanie - strona 1 Elementy orbity, które opisują ruch sztucznych satelitów Zeimi- opracowanie - strona 2 Elementy orbity, które opisują ruch sztucznych satelitów Zeimi- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Elementy orbity, które opisują ruch sztucznych satelitów Zeimi
a-duża pół oś orbity , e-mimośród {odpowiadają za kształt i wielkość orbity}
i-nachylenie orbity , Ώ-rektascencja/długość węzła wstępującego {określają położenie
płaszczyzny orbity względem przyjętego układu współrzędnych i€(0,90) satelita porusza się
z zachodu na wschód , i €(90,180) z wschodu na zachód
Pe-pericentrum położenie orbity w jej płaszczyźnie( gdy satelita przechodzi przez
pericentrum to określane jest położenie w danym momencie
w-argument perigeum {położenie dużej półosi orbity w płaszczyźnie orbity}
v-anomalia prawdziwa kąt zawarty pomiędzy pery centrum a kierunkiem do ciała na orbicie
perturbacje w ruchu sztucznego satelity Ziemi
Perturbacje – są to czynniki, które powodują zmiany elementów orbity (siły zewnętrzne,
opory ciśnienia itp. ; gdyby nie te czynniki Ziemia byłaby elipsą.
Perturbacje dzielą się na wiekowe i okresowe.
Wiekowe- zmiany elementów orbity są proporcjonalne do czasu
Okresowe- krótkookresowe: okres równy jest okresowi obiegu orbity
długookresowe : okres ich równy jest okresowi przemieszczczenia perigeum o kąt
2 (pi)
Perturbacje wywołane są między innymi:
-nierównomiernym rozmieszczeniem mas we wnętrzu Ziemi
- oddziaływaniem grawitacyjnym ciał niebieskich (Słońca, Księżyce planet)
-oporem atmosfery
-ciśnieniem światła słonecznego
WPŁYWY na satelity:
LEO (2000km)- Low Earth Orbit – duży wpływ pola grawitacyjnego, duży wpływ atmosfery
MEO(5000-20000)- Medium Earth Orbit (średnia orbita okołoziemska)- orbity nie są
perturbowane przez opór atmosfery, brak anomalnego pola grawitacyjnego
GEO(36000km)-Geostationary Earth Orbit- satelity geostacjonarne ulegają grawitacyjnym
perturbacjom m. in. od Księżyca, dlatego ich orbity nie są absolutnie stabilne. Aby
zapobiegać ich skutkom, satelity te mają pewien zapas paliwa do silników korekcyjnych.
***Wniosek im wyżej znajduje się satelita tym mniejszym wpływom podlega czynnikom
perturbacji.
definicje okresu obiegu satelity
Drakoniczny- okres obiegu między dwoma przejściami przez równik Niebieski
Anomalistyczny- okres obiegu pomiędzy dwoma przejściami przez Perigeum
Sadoniczny- okres czasu jaki potrzebuje satelita na przejście od pewnego punktu
początkowego orbity do punktu który leży w płaszczyźnie przechodzącej przez
promień wodzący punktu początkowego i prostopadłej do płaszczyzny orbity
oskulacyjnej w danym punckie
Oskulacyjny- okres obiegu satelity po orbicie keplerowskiej , po której poruszałby się satelita
gdyby przestały istnieć wszystkie siły ( pola grawitacyjnego itp.)
9 proces gwałtownego spalania satelity w atmosferze ziemskiej
Proces spalania: Zgodnie z III prawek Keplera satelita porusza się po spirali w górę,porusza
się szybko ale nie dość szybko by utrzymać wysokość (traci ją ) efektem jest spadanie satelity
w dół , zbliża się do powierzchni Ziemi gdzie występuje opór powietrza , duża gęstość
atmosfery to hamuje satelite i następuje spalanie, ma to miejsce na 150 km nad Ziemią a okres
obiegu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz