Geodezja satelitarna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geodezja satelitarna  - strona 1 Geodezja satelitarna  - strona 2 Geodezja satelitarna  - strona 3

Fragment notatki:

Geodezja satelitarna Geodezja Wyższa i Satelitarna Geodezja satelitarna Geodezja – nauka o pomiarze i odwzorowaniu  powierzchni Ziemi. (określenie ziemskiego pola  ciężkości i powierzchni oceanów – geoidy) Geodezja satelitarna dostarcza technik  pomiarowych i obliczeniowych w celu  rozwiązywania zagadnień geodezyjnych z  wykorzystaniem obserwacji do satelitów. Geodezja satelitarna wyznaczenie współrzędnych punktów (3D) – sieci geodezyjne określenie ziemskiego pola ciężkości i jego  funkcji (geoida) pomiar i modelowanie zjawisk  geodynamicznych (ruch bieguna, ruch wirowy  ziemi, deformacje powierzchni ziemi) Sputnik-1 (4-10-1957) Wykorzystanie satelitów metody geometryczne satelita jako cel widoczny jednocześnie z  wielu miejsc na powierzchni Ziemi traktowany jako punkt „stały” duże odległości miedzy punktami jednolity układ współrzędnych Wykorzystanie satelitów metody dynamiczne satelita jako czujnik w ziemskim polu  ciężkości obserwowany jest ruch satelity i jego zmiany obserwacje globalne Wykorzystanie satelitów metody Ziemia-Kosmos obserwacja kierunków do satelitów (kamera) pomiar odległości do satelitów (laser) pomiary dopplerowskie GPS/GLONASS/GALILEO Wykorzystanie satelitów metody Kosmos-Ziemia altimetria satelitarna (radar) gradientometria satelitarna metody Kosmos-Kosmos śledzenie satelitów z satelitów Zastosowanie geodezji sat. kształt figury ziemi pole ciężkości globalny układ odniesienia geoida zależności między różnymi układami  współrzędnych powiązanie układów państwowych z ukł.  globalnym Zastosowanie geodezji sat. zakładanie sieci geodezyjnych  (państwowych, lokalnych) sieci 3D konserwacja istniejących sieci zagęszczenia sieci pomiar deformacji  parametry ruchu obrotowego ziemi, ruch  bieguna, pływy skorupy ziemskiej Zastosowanie geodezji sat. fotogrametria (osnowa, orientacja kamery) nawigacja – ląd, woda, powietrze powiązanie systemów wysokości z poziomem  morza (mareografy) oceanografia, geologia, geofizyka, glacjologia określanie położenia i prędkości punktów pomiary względne i absolutne Układy odniesienia System odniesienia – zbiór zaleceń i ustaleń wraz z  opisem modeli niezbędnych do zdefiniowania  początku, skali i orientacji osi i ich zmiany w czasie Układ odniesienia – praktyczna realizacja systemu  odniesienia. Wyznaczone z obserwacji wartości  parametrów opisujących początek układu, skalę i ich  zmiany w czasie Układ współrzędnych – zależności przyporządkowujące  każdemu punktowi wartości liczbowe (współrzędne) Układy współrzędnych Układ ziemski – sztywno związany z Ziemią Podstawowa oś układu – oś obrotu Ziemi Określenie położenia osi obrotu wymagane są 

(…)


Sredni czas gwiazdowy
Greenwich
TCB
Czas wspolrzednych
barycentrycznych
P, N
GST
Prawdziwy czas gwiazdowy
Greenwich
TDB
Barycentryczny
Czas Dynamiczny
Czas
Rocznik Astronomiczny 2007
Ruch satelitów
Prawa Keplera (1571-1630)
1. Każda planeta porusza się po orbicie
eliptycznej, w jednym z ognisk której
znajduje się Słońce
2. Promień wodzący planety zakreśla w
równych interwałach czasu równe pola
3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz