elementy obwodów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
elementy obwodów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

1) ELEMENTY OBWODU rozróżniamy gałęzie oraz węzły. Gałęzią obwodu nazywany zbiór dowolnej liczby szeregowo połączonych elementów (aktywnych lub pasywnych) mający 2 zaciski. Węzłem nazywamy punkt obwodu, w którym są połączone co najmniej 3 zaciski różnych gałęzi, Oczko obwodu jest to zbiór połączonych za sobą gałęzi które tworzą drogę zamknię. dla przepływu prądu
PRAWO OHMA Między napięciem na elemencie R i prądem płynącym przez ten element zachodzi zależność ustalona doświadczalnie zwana pr. Ohma U=RI. W myśl tej zależności napięcie na zaciskach rezystora jest wprost proporcjonalne do prądu przepływającego prze ten rezystor. Jednost. oporu elek. (rezystancji, reaktancji i impedancji) jest 1 om. Om jest to opór elekt. między dwiema powierz. ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, gdy niezmienne napięcie elektryczne 1V wystep. miedzy tymi powierz. wywołuje w tym przewodzie prąd 1A. Wprowadzając pojęcie konduktancji jako odwrotności rezystan. G=1/R można napisac prawo Ohma w postaci konduktancji I=GU.
Jednostk. konduktancji jest simens (1S = 1om-1)
PRAWA KIRCHHOFFA zgodnie z pierwszym prawem K. algebraiczna suma prądów w każdym węźle obwodu elektr. jest równa zeru, czyli suma prądów wpływających do węzła równa się sumie prądów odpływających od węzła. ΣIk = 0.
Zgodnie z drugim praw. K. suma napięć źródłowych w oczku obwodu elektr. równa się sumie spadków napieć na rezystancjach oczka. Σ Ek = Σ RkIk REZYSTANCJA ZASTĘPCZA Prawa O. i prawa K.
powzalaja na wyznaczenie pewnych ogólnych zależności dla najprostszych połączeń elementów pasywnych oraz aktywnych do ktorych należa połączenia szeregowe, równole. oraz szereg-równole, Połaczenia szeregowe
Rz = R1 + R2+... +Rn. połaczenie rown. 1/Rz = 1/R1+1/R2.
ANALIZA ROZGAŁĘZIONYCH OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDU STAŁEGO
Rozwiązywaniem obwodów elektrycznych nazywamy znajdowanie rozpływów napięć w poszczególnych gałęziach tych obwodów przy zadanych parametrach źródeł (SEM oraz rezystancję wewnętrzną) oraz obwodu (rezystancję zewnętrzną). Istnieje wiele metod rozwiązywania obwodów elektrycznych a zakres ich stosowania zależy od charakteru obwodu (liczba gałęzi i węzłów, liczba źródeł) oraz od celu wykonywanych obliczeń. - Metoda klasyczna rozwiązywania obwodów elekt. polega na zastosowaniu praw Kirchhoffa a więc w odniesieniu do węzłów 1 prawo Kirchoffa, oraz w odniesieniu do oczek 2 prawa kirchoffa. Jeżeli liczba węzłów obwodu elektr. wynosi w to liczba równań które możemy ułożyc jest równa w-1. Praktycznie w celu ułatwienia wykonania obliczeń przed przystąpieniem do układania równań zakłada się kierunki prądów i napięć w poszczeg. gałęziach. Metoda klasyczna pozwala teoretycznie na rozwiązanie dowolnego obwodu elektr. w praktyce przy dużej liczbie gałęzi i węzłów otrzymujemy układy wielu równań nie zawsze łatwych do rozwiązania.

(…)

… 3fazowych podobnie jak w układach jednofazowych można rozpatrywać zależniości mocy chwilowej oraz mocy czynnej, biernej i pozornej od napięcia i prądu oraz kata przesunięcia fazowego między nimi. Zależność w odniesieniu do każdej fazy śa przy tym analogicznie jak zależność dla układu jednafzowego. Wzory pozwalające obliczać moce czynne, bierne i pozorne dla układów 3fazowego trojkątnego i gwiazdowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz