Elektrotechnika - zadania do funkcjii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrotechnika - zadania do funkcjii - strona 1 Elektrotechnika - zadania do funkcjii - strona 2 Elektrotechnika - zadania do funkcjii - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  FUNKCJE WIELU ZMIENNYCH    Lekcja 2  Ekstrema (lokalne) funkcji wielu zmiennych      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Wykres funkcji dwóch zmiennych to…  a)  Trójwymiarowa powierzchnia  b)  Dwuwymiarowy obszar  c)  Czterowymiarowa powierzchnia  d)  Trzy osie układów współrzędnych: x, y i z  Pytanie 2  Ekstremum funkcji wielu zmiennych można wykorzystad do:  a)  Obliczenia optymalnego wykresu funkcji wartości  b)  Obliczenia wyznacznika z pochodnych drugiego rzędu z funkcji dwóch zmiennych  c)  Obliczenia średniej wartości funkcji  d)  Obliczenia optymalnego połączenia zasobów    Pytania tylko do części 1 Lekcji (liczenie ekstremum funkcji dwóch zmiennych bez użycia  hesjanów)  Pytanie 3  Jak opisad można dwia zasadnicze części schematu na obliczanie ekstremum funkcji dwóch  zmiennych?  a)  Obliczanie punktów, w których mogą byd ekstrema w części I i sprawdzanie, czy  faktycznie są w nich ekstrema w części II  b)  Obliczanie pochodnych cząstkowych I rzędu w  części I i obliczanie pochodnych  cząstkowych II rzędu w  w części II  c)  Obliczanie punktów, w których mogą byd ekstrema w  części I i obliczanie  pochodnych cząstkowych II rzędu w  w części II  d)  Obliczanie pochodnych cząstkowych I rzędu w części I i sprawdzanie, czy są w nich  ekstrema  w części II        www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 4    2 2 , 2 7 2 2 2 2 f x y x xy y f x y x f y x y               Mając obliczone pochodne cząstkowe I rzędu jak wyżej co należy zrobid w tym momencie  zadania?  a)  Obliczyd z nich pochodne cząstkowe II rzędu   b)  Odczytad z tych pochodnych współrzędne punktów stacjonarnych   c)  Przyrównad pochodne do zera, tworząc układ równao  d)  Utworzyd z pochodnych wyznacznik   Pytanie 5  Obliczając ekstrema lokalne według schematu obliczyliśmy jej pochodne cząstkowe I rzędu,  punkty stacjonarne i pochodne cząstkowe II rzędu. Co należy zrobid w tym momencie  zadania?  a)  Z pochodnych cząstkowych II rzędu utworzyd wyznacznik i odczytad z niego, czy  funkcja osiąga ekstrema   b)  Z pochodnych cząstkowych II rzędu utworzyd wyznacznik i podstawid do funkcji w nim  po kolei współrzędne poszczególnych punktów stacjonarnych   c)  Obliczyd wartości funkcji wyjsciowej w punktach stacjonarnych

(…)


stacjonarnych i liczymy odpowiednie jej podwyznaczniki kolejnych stopni
b) Tworzymy z niej wyznacznik, podstawiamy współrzędne kolejnych punktów
stacjonarnych i obliczamy go
c) Przyrównujemy je do zera i rozwiązujemy otrzymany układ równao
d) Obliczamy z nich pochodne kolejnego rzędu (aż otrzymamy rząd równy liczbie
zmiennych) i tworzymy z nich macierz
Pytanie 8
Jakiego stopnia byłby hesjan z funkcji czterech…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz